در حال بارگذاری ...

یکی از کارهای پسندیده ای که می تواند وحدت را به صورت عملی دنبال کند، کاروان هایی مثل کاروان سرزمین برادری است که می تواند بسیاری از شبهات و سوءتفاهمات و جدایی هایی که به وجود آمده را رفع کند. راهکار عملی مانند این کاروان موثرتر از راهکارهای نظری است. باید برای تقویت این راهکارها تلاش بیشتری بشود.

حجت الاسلام مهدی مسائلی
نویسنده کتاب «پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت» درباره کاروان «سرزمین برادری» به خبرنگار اخوت گفت: در موضوع وحدت اسلامی باید علاوه بر رویکرد نظری که طی سالها به آن عمل می شود و کنفرانس های وحدت اسلامی که برگزار می شود، وارد گفتمان عملی وحدت اسلامی بشویم و راهکارهای تقویت عملی وحدت را دنبال کنیم. یکی از کارهای پسندیده ای که می تواند وحدت را به صورت عملی دنبال کند، کاروان هایی مثل کاروان سرزمین برادری است که می تواند بسیاری از شبهات و سوءتفاهمات و جدایی هایی که به وجود آمده را رفع کند. راهکار عملی مانند این کاروان موثرتر از راهکارهای نظری است. باید برای تقویت این راهکارها تلاش بیشتری بشود. لذا طرح کاروان سرزمین برادری، ایده پسندیده ای است که باید در سالهای بعدی هم امتداد پیدا کند و تقویت شود. هم از جهت افرادی که در کاروان شرکت می کنند و هم از جهت برنامه هایی که در آن اجرا می شود. 
وی درباره ارتباطات میان فرهنگی میان شیعه و سنی در سیره اهل بیت «ع» افزود: تعبیری که در این باره به صورت فراوان در روایات اهل بیت «ع» وارد شده است، واژه «خالطوهم» است. اهل بیت «ع» به شیعیان توصیه می کردند که با اهل سنت هم نشینی داشته باشید و جدایی و مفارقت بوجود نیاورید. اگر جدایی و مفارقت اتفاق افتاد، سوءتفاهم ها بیشتر می شود و اتهامات و دشمنی ها و خصومت ها نسبت به شیعیان بیشتر می شود. همچنین تهدیداتی متوجه جهان اسلام – چه شیعه و چه سنی – خواهد شد. لذا اهل بیت «ع» دستور به گفتگوی علمی و فرهنگی با اهل سنت می دادند.  
 
نظرات کاربران