در حال بارگذاری ...

یکی از بزرگترین مشکلات ما در برخورد جریانات مختلف در جهان اسلام، عدم شناخت درست از آنان است. این عدم شناخت صحیح سبب می شود تا بعضا نوع رفتار و سیاستگذاری های ما نسبت به آنان نیز در ورطه اشتباهاتی بزرگ بیفتد.

  یکی از بزرگترین مشکلات ما در برخورد جریانات مختلف در جهان اسلام، عدم شناخت درست از آنان است. این عدم شناخت صحیح سبب می شود تا بعضا نوع رفتار و سیاستگذاری های ما نسبت به آنان نیز در ورطه اشتباهاتی بزرگ بیفتد.
فایلی که ضمیمه شده ارائه یکی از اساتید در دوره های آموزشی طلاب در اتحادیه امت واحده با موضوع «جریان شناسی فقهی، کلامی، طریقتی اهل سنت» است. این فایل تصویری کلی از جریانات و رویکردهای مختلف فقهی و کلامی و طریقتی اهل سنت را به دست می دهد که برای علاقمندان به مباحث جریان شناسی، می تواند مفید واقع شود.
نظرات کاربران