در حال بارگذاری ...

اقوام ایرانی که همه برادروار، دست در دست هم در همه ی حوادث با یکدیگر بودند...یک خصوصیت، بر همه ی اینها امروز حاکم است و آن (حاکمیت ایران اسلامی) است. که همه ی اینها را زیر پرچم اسلام و مفاخر اسلامی و زیر نام زیبای ایران جمع کرده. اینها را میخواهند از هم جدا کنند. بدانند همه، هشیار باشیم همه مان. کسانی نشته اند دارند طراحی میکنند که این اقوام ایرانی را مقابل هم قرار بدهند. 921128

مستند حقیقت، روایتی از وحدت شیعه و سنی در کردستان
لینک دانلود
نظرات کاربران