در حال بارگذاری ...

در هر صورت برای فهم سید قطب باید «معالم فی الطریق» را خواند. کتابی که چکیده و عصاره آن چیزی است که سیدقطب به دنبالش بود.

 معروفترین و شاید موثرترین کتاب سید قطب «معالم فی الطریق» است. کتابی که در زندان های جمال عبدالناصر نگاشته شده و صفت «مانیفست» جریانات اسلامگرا بر پیشانی دارد. عده ای این کتاب را آغازی بر افراط گرایی، خشونت و تکفیر در میان برخی اسلامگرایان می دانند و دیگرانی البته آن را نشان از عمق نظری سیدقطب دانسته و افراط گرایی ها را به برداشت های ناصواب از این کتاب بازگشت می دهند.
در هر صورت برای فهم سید قطب باید «معالم فی الطریق» را خواند. کتابی که چکیده و عصاره آن چیزی است که سیدقطب به دنبالش بود. 
فایلی که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، خلاصه کتاب نشانه های راه، ترجمه فارسی معالم فی الطریق است که به همت مجله الکترونیکی اخوت تهیه شده است.

 
نظرات کاربران (1)