در حال بارگذاری ...

استاد رحیم پور در این سخنرانی به موضوعاتی همچون نسبت افکار سید قطب با انقلاب اسلامی ایران، ارتباط نظرات وی با اندیشه های تکفیری، نقش سید قطب در بیداری مسلمانان و جهت گیری جنبش های اسلامی و ... پرداخته است.

جزوه ای که در قسمت ضمائم آمده، متن سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی با موضوع بررسی اندیشه های سید قطب است. استاد رحیم پور در این سخنرانی به موضوعاتی همچون نسبت افکار سید قطب با انقلاب اسلامی ایران، ارتباط نظرات وی با اندیشه های تکفیری، نقش سید قطب در بیداری مسلمانان و جهت گیری جنبش های اسلامی و ... پرداخته است. این جزوه را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید.
  فیلم کامل سخنرانی استاد رحیم پور اذغدی
لینک دانلود
نظرات کاربران