در حال بارگذاری ...

همانا غرب زدگی با تفاوت پرچم ها و تنوع گرایش های آن، مانند ملی گرایی و وطن پرستی و کمونیستی و بعثی، کفر آشکار و موجب نقض اسلام و خروج از دین می شود و تمام کسانی که در فعالیت سیاسی مشارکت داشته باشند، مانند احزاب سیاسی که به دنبال جایگزین کردن امر دیگری به جای دین خداوند و تسلط دشمنان خداوند از صلیبیان و روافض (شیعیان) و سایر مرتدین بر بندگان مومن خدا هستند، همگی مرتد هستند.

ابوعمر البغدادی با انتشار بیانیه ای در سال 2007 (1428ق) عقاید دولت اسلامی عراق را در نوزده بند ذکر کرده است.(1) با مطالعه این قوانین می توان به ماهیت خوارج گونه آنها پی برد که فقط خودشان را قبول دارند و دیگران را هرچند مسلمان باشند، با عنوان مرتد و مشرک و کافر می شناسند و جز خودشان را مسلمان نمی دانند. آنها به سرعت به تکفیر دیگران اقدام می کنند و قتل و غارت اموال دیگران را – اگرچه مسلمان باشند – به اندک دلیلی جایز، بلکه واجب می دانند. بهانه ای مثل کمک به اشغالگران و سکولارها بهترین حربه آنها برای تسلط بر اموال و نوامیس مردم است. آنچه در پی می آید، عقاید داعش بر اساس بیانیه های خود آنها و دولت اسلامی عراق و القاعده عراق است. 
1 – ما به نابودی تمامی مظاهر شرک و تحریم ابزارهای آن اعتقاد داریم. به دلیل روایت صحیحی که مسلم از ابوالهیاج اسدی نقل می کند، پیامبر اکرم به حضرت علی (رضی الله عنه) فرمود: «تو را به سوی چیزی می فرستم که من برای آن مبعوث شده ام. اینکه تمامی تمثال ها را نابود کنی و تمامی قبرهایی را که بلند هستند مسطح و صاف نمایی.» 
داعشی ها با استدلال به این روایت شاذ(2) تمام بناهای قبور اولیای الهی را به زعم شرک بودن تخریب می کنند. حال آنکه قرآن درباره اصحاب کهف می فرماید : «... فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا...» در این آیه بنای بر قبر تایید شده است. همچنین حدیث ابوالهیاج با تاریخ ناسازگار است. زیرا در هیچ کتاب تاریخی، تخریب قبور به دست امام علی «رضی الله عنه» گزارش نشده است، بلکه عکس آن در تاریخ آمده است. هنگامی که صحابه ایران و شام و مصر را فتح کردند، هیچ قبری را تخریب نکردند، بلکه به قبر حضرت ابراهیم، در شام و دانیال نبی، در شوش احترام نهادند. دیگر آنکه پیامبر را در خانه اش دفن کردند که دارای بنا بود. بنابراین، با استناد به حدیثی مجعول، با تفسیر اشتباه نمی توان میلیون ها مسلمان را مشرک دانست و موجب بی احترامی به اولیاءالله و آزردگی دل مسلمانان شد. 
2 – به اعتقاد ما رافضی ها [شیعیان] طایفه مشرک و مرتدی هستند که از تطبیق بسیاری از شعائر ظاهری امتناع می ورزند؛ بنابراین، هیچ شیعه ای مسلمان نیست و کشتن شان جایز، بلکه واجب است. 
متاسفانه داعشی ها با تحلیل ها و برداشت های اشتباه ابن تیمیه و تهمت هایی که پایه و اساسی ندارد، به جنگ مذهبی دامن می زنند و در زمین دشمن اسلام بازی می کنند. به تعبیر مقام معظم رهبری، این افراد جاهل اند و جهل شان متاسفانه به کشتار مسلمین دامن می زند که ان شاالله از جهل یا غرض خارج شوند. 
3 – به اعتقاد ما، ساحر کافر و مرتد است و قتلش واجب و توبه او در مورد احکام دنیوی، بعد از تسلط بر او پذیرفته نیست. عمر بن خطاب گفت: « حد ساحر کشتن او با شمشیر است». بنابراین ساحر بدون هیچ تاملی کشته می شود. 
4 – مسلمانان گناه کار اهل سنتی که به سوی قبله نماز می خوانند و زنا و شرب خمر و سرقت انجام می دهند، تا زمانی کافر نیستند که آنها را حلال ندانند. 
5 – دیدگاه ما درباره ایمان، دیدگاهی بین خوارج غلوکننده و اهل مرجئه افراط کننده است. کسی که شهادتین را بگوید و اسلام خود را آشکار کند و نواقض اسلام (3) را انجام ندهد، با او معامله مسلمان می کنیم و باطن او را به خداوند متعال واگذار می کنیم. همانا کفر بر دو قسم است: کفر اکبر و کفر اصغر. حکم کفر بر کسی واقع می شود که به صورت قول یا فعل یا اعتقاد آن را کسب کند. اما تکفیر شخص معین و حکم بر خلود او در جهنم متوقف بر اثبات شروط کفر و منتفی شدن موانع آن است. مشکل داعشی پذیرش کورکورانه عقاید ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب است. زیرا اکثر نواقض اسلامی که محمد بن عبدالوهاب بیان کرده و اکنون داعش در شهرهای تحت اشغال خود، بر کوی و برزن زده است، به تصریح همه علمای بزرگ اسلام، ناقض اسلام نیست و به تصور غلط سلفی ها و به تاسی از ابن تیمیه، ناقض گشته است. 
6 – رجوع به محاکم شرعی در دولت اسلامی برای رفع اختلاف و تحاکم میان افراد، بر اساس شرع خداوند واجب است و در صورت جهل به حکم الهی، تحقیق برای علم پیدا کردن به آن واجب است؛ چرا که تحاکم به سوی طاغوت که همان احکام وضعی و قوانین عشایر و دولت ها و مجالس است، از نواقض اسلام است، زیرا خداوند می فرماید: « و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»(4). از سلفیان جهادی تعجب است که این آیه را دال بر کفر حاکمان اسلامی و نمایندگان مجلس شوراهای کشورهای اسلامی و دیگر مردمی می دانند که به آنان کمک می کنند؛ اما دو آیه بعد را که می فرماید: « و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»(5) و « من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»(6) را نمی بینند! 
7 – تکریم و تعظیم پیامبر اکرم واجب و تقدم دیگران بر ایشان حرام است و کسی که ادعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اهل بیت مطهر و اصحاب بزرگ ایشان از خلفا و سایر اصحاب رسیده، کافر و مرتد می شود؛ بنابراین شیعیان و صوفیانی که برای بزرگان خود مقامی همسان، بلکه بالاتر از اصحاب پیامبر قائل اند، کافرند. 
8 – همانا غرب زدگی با تفاوت پرچم ها و تنوع گرایش های آن، مانند ملی گرایی و وطن پرستی و کمونیستی و بعثی، کفر آشکار و موجب نقض اسلام و خروج از دین می شود و تمام کسانی که در فعالیت سیاسی مشارکت داشته باشند، مانند احزاب سیاسی که به دنبال جایگزین کردن امر دیگری به جای دین خداوند و تسلط دشمنان خداوند از صلیبیان و روافض (شیعیان) و سایر مرتدین بر بندگان مومن خدا هستند، همگی مرتد هستند. خداوند متعال می فرماید: « و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون» (7) چنان که شیوه حزب اسلامی (حزب طارق الهاشمی) شیوه کفر و ارتداد است، سلوک و منش آن با دیگر شیوه های کفار و مرتدین، مانند حزب جعفری و ایاد علاوی اختلافی ندارد و تمامی رهبران آنها مرتد هستند. نزد ما، فرقی میان مسئول در حکومت یا مدیر بخش وجود ندارد. عموم کسانی که در حکومت داخل شده اند، تا زمانی که حجت شرعی بر آنها تمام نباشد، حکم به کفر آنها نمی کنیم. 
9 – تمام کسانی که اشغالگران را به هر نحوی (غذا، لباس، درمان و مانند اینها) کمک کنند که باعث تقویت و قدرت آنها شود، کافر و مرتدند و خون آنها مباح است. 
10 – جهاد در راه خدا از زمان سقوط آندلس برای آزادی شهرهای مسلمان نشین، بر تمامی افراد واجب عینی است و بزرگترین گناهان بعد از کفر به خدا، نهی از جهاد در راه خداست؛ در حالی که جهاد واجب عینی است. ابن حزم می گوید:« هیچ گناهی بعد از کفر به خدا، بزرگ تر از نهی از جهاد در راه خدا نیست.» 
11 – سرزمین مسلمانان زمانی که دچار قوانین کفار شود و غلبه در آنها، با احکام کفار باشد و احکام اسلام اجرا نشود، حکم سرزمین کفار را دارد و این امر لزوما موجب تکفیر ساکنان آن نمی شود. به سبب آنکه احکامی که امروز، تمامی سرزمین های اسلامی را فراگرفته، احکام طاغوت و قوانین آن است، ما حکم به کفر و ارتداد جمیع حاکمان آن کشورها و ارتش های آنها می کنیم و کشتن آنها از کشتن اشغالگران صلیبی واجب تر است. متذکر شویم که ما با تمامی قدرت هایی که با دولت اسلامی عراق جنگ کنند، هرچند که با نام های عربی و اسلامی باشد، می جنگیم و آنها را نصیحت می کنیم و برحذر می داریم تا خود را قربانی مطامع اشغالگران نکنند. 
12 – کشتن پلیس طاغوت و مرتدین و هرآنچه از این دو پدید بیاید، واجب است. مانند تاسیسات نفتی و از بین بردن ساختمان ها و موسساتی که معلوم بشود طاغوت آنها را محل استقرار خود قرار داده است. 
13 – امروز گروه های اهل کتاب و صابئین و مانند اینها، در دولت اسلام حکم دشمن را دارند و اهل ذمه شمرده نمی شوند، چراکه عهد خود را به شکل های گوناگون شکسته اند، بنابراین اگر امنیت و امان بخواهند باید پیمان جدیدی با دولت اسلامی ببندند و شروط مادام العمری که نقض کردند، متوقف خواهد شد. 
14 – همانا فرزندان جهادی که در میدان عمل فعال هستند، برادران دینی ما هستند و ما آنها را متهم به کفر و فسق نمی کنیم؛ اما آنها به دلیل تخلف از واجب زمانه که اجتماع زیر پرچم واحد است، دچار عصیان شده اند. 
15 – نسبت به گروهها و اشخاصی که پیمانی با اشغالگران متجاوز ببندند، هیچ تعهدی نداریم. بلکه از نظر دولت اسلامی آنها باطل و مردود هستند، بنابراین اشغالگران را برحذر می داریم از اینکه بدون اذن دولت اسلامی، هرگونه پیمان سری یا علنی ببندند. 
16 – تکریم و تعظیم علمای عامل و صادق واجب است و در مصیبت ها از آنها حمایت می کنیم و کسانی که به شیوه طاغوت عمل می کنند، یا در دین خداوند فریب کاری کنند، رسوایشان می کنیم. 
17 – نسبت به کسانی که از ما در جهاد سبقت داشتند، معرفت داریم و آنها را در جایگاه شان قرار می دهیم و جانشین خوبی برای آنها، در مورد خانواده و اموال شان هستیم. 
18 – نجات اسیران (سلفیان جهادی زندانی) و حفظ حریم مسلمانان (سلفیان جهادی) از دست کافران ( شیعیان و حاکمان سکولار) از طریق جنگ واجب است. پیامبر اکرم فرموده اند: «اسیران را آزاد کنید. همان طور که کفالت خانوانده آنها را مانند خانواده شهدا واجب می دانیم» و نیز فرموده اند: « هرکس که آماده جنگ شود، مانند کسی است که جنگ کرده است و کسی که جنگجویی در خانواده اش بگذارد، مانند کسی است که جنگ کرده است.» 
19 – آموزش امور دینی به مردم واجب است. هرچند برخی از لذت های دنیوی از دست رفته باشد و از علوم دنیایی هرآنچه مورد نیاز مردم باشد، واجب و غیر از آن تا زمانی که از ضوابط شرع خارج نباشد، مباح است. هرآنچه مردم را به سوی امور زشت فرابخواند و کمک بر انجام آن باشد، حرام است، مانند دستگاه ماهواره. 
عثمان بن عبدالرحمن التمیمی، مسئول هیئت شرعی دولت اسلامی عراق، وظایف دولت اسلامی عراق را چنین تشریح می کند: انتشار توحید در زمین و از بین بردن شرک ( مثل استغاثه که شرک جلی است) ؛ قوانین حکومت مطابق آنچه خداوند متعال نازل کرده (مخالفت با قوانین مجالس شوراهای ملی)، اجرای احکام اسلامی با نصب قضات و حاکمان اسلامی، حفظ اصل حکومت اسلامی و دفاع از حریم آن، برپایی حدود، بیرون راندن دشمن، دریافت زکات و غنیمت از دشمنان و صدقه و موارد دیگر از بیت المال، کمک به خانواده های شهدا و فقرا و کسانی که به حمایت نیاز دارند. (8) 
موضع داعش در قبال رهبران گروهها و احزاب مختلف به سه دسته تقسیم می شود. گروه اول مرتدین هستند. این گروه به دلیل تمایل و هم پیمانی با اشغالگران، دشمن داعش شمرده می شوند و کشتن آنها واجب است و هیچ جایگاهی در دولت اسلامی عراق ندارند. گروه دوم گمراهان نامیده می شوند. این گروه در مقام عمل با اشغالگران همکاری نداشته اند، بلکه به دلیل گمراهی آنها، بدعت و ضلالت در میان پیروان شان است. گروه سوم گروهی هستند که در مقابل اشغالگران مقاومت کرده و به مبارزه علیه اشغالگران پرداخته اند. موضع دولت اسلامی نسبت به آنها نصیحت و ارشاد برای ملحق شدن به دولت اسلامی عراق است. (9) 
 
پانوشت: 
1 - قُل اِنّی بیّنة من ربّی – ابو عمر بغدادی – نخبة الاعلام الجهادی: نک:https://nokbah/~w3/?p=1264 نوار صوتی این سخنرانی هم در همین لینک وجود دارد و در یوتیوب، با نام «هذه عقیدة الدولة الاسلامیة فی العراق و الشام» موجود است. 
2 – از سیوطی نقل شده است که از ابوالهیاج فقط همین روایت در منابع روایی وجود دارد. بنگرید به: رضوانی، سلفی گری و پاسخ به شبهات، ص 593 
3 – نواقض اسلام نزد داعش، همان نواقض اسلام نزد وهابیت است که در کتاب نواقض الاسلام محمد بن عبدالوهاب تجلی یافته است. توسل و شفاعت و استغاثه به ارواح اولیای الهی از جمله موارد نواقض اسلام است که باعث خروج فرد از اسلام می شود. 
4- مائده، آیه 44 
5 – مائده، آیه 47 
6 – مائده، آیه 45 
7 – انعام، آیه 121 
8 – اعلام الانام بمیلاد دولة الاسلام، منتشر شده توسط موسسه الفرقان که در سایت شموخ الاسلام موجود است. 
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?209738- 
9 – هل اتاک حدیث الرافضه – ابومصعب الزرقاوی ( منتشر شده در سایت منبر التوحید و الجهاد) 
 
منبع: داعش بررسی انتقادی تاریخ و افکار، محمد ابراهیم نژاد و مهدی فرمانیان، ص 58 - 66

 
نظرات کاربران (1)