در حال بارگذاری ...

دانش آموزان شیعه و سنی مدرسه منوچهری با همکاری یکدیگر کار بسیار زیبایی را با موضوع وحدت انجام دادند و با این کار نمادین همبستگی بین شیعه و سنی را نمایان کردند.

«ما متحد هستیم»
دانش آموزان سوم ریاضی مدرسه منوچهری شهر گله دار از استان فارس .
شهر گله دار دارای جمعیتی از اهل تسنن و تشیع می باشد و مردم آنجا چه شیعه و سنی با یکدیگر با صمیمیت و مهربانی زندگی می کنند، در گله دار بعضی از مردمِ شیعه و سنی بدون هیچ تعصبی با یکدیگر وصلت و ازدواج می کنند حتی در این شهر حوزه اهل تسنن نیز وجود دارد و طلبه هایی از شهر های مجاور به آن حوزه برای تحصیل می آیند. گله دار در جنوب استان فارس قرار دارد.
دانش آموزان شیعه و سنی مدرسه منوچهری با همکاری یکدیگر کار بسیار زیبایی را با موضوع وحدت انجام دادند و با این کار نمادین همبستگی بین شیعه و سنی را نمایان کردند که تصاویر آن را در زیر آمده است:


 
نظرات کاربران (1)