در حال بارگذاری ...

در اعتکاف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرستان شاهرود، یکی از برادران اهل سنت که دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است شرکت کرده بود. فضای معنوی اعتکاف باعث همدلی و رفاقت برادران شیعه با برادر سنی خود شده و آنها با در دست گرفتن دست نوشته هایی، اخوت و برادری خود را به نمایش گذاشتند.

در اعتکاف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در شهرستان شاهرود، یکی از برادران اهل سنت که دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است شرکت کرده بود. فضای معنوی اعتکاف باعث همدلی و رفاقت برادران شیعه با برادر سنی خود شده و آنها با در دست گرفتن دست نوشته هایی، اخوت و برادری خود را به نمایش گذاشتند. 

 
نظرات کاربران