در حال بارگذاری ...

باور به «مهدویت» نه تنها همه مسلمین بلکه اکثر دینداران دنیا – اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی – را شامل می شود. اما متاسفانه بازنمایی این اعتقاد جهانی به خوب صورت نگرفته است و عموم مردم با این ظرفیت بزرگ ناآشنا هستند. «مهدویت» می تواند و باید عامل وحدت بخش همه مستضعفین جهان علیه مستکبرین باشد.

باور به «مهدویت» نه تنها همه مسلمین بلکه اکثر دینداران دنیا – اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی – را شامل می شود. اما متاسفانه بازنمایی این اعتقاد جهانی به خوب صورت نگرفته است و عموم مردم با این ظرفیت بزرگ ناآشنا هستند. «مهدویت» می تواند و باید عامل وحدت بخش همه مستضعفین جهان علیه مستکبرین باشد. 
اهل سنت نیز مانند ما شیعیان به ظهور منجی آخرالزمان که از اهل بیت پیامبر است، معتقد هستند. تنها اختلاف شیعیان و اهل سنت در این موضوع این است که برخی از اهل سنت – و نه همه آنان – معتقدند که ایشان هنوز به دنیا نیامده است. 
مجله الکترونیکی اخوت در جهت بازنمایی جایگاه حضرت مهدی «عج» نزد اهل سنت پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 
نظرات کاربران