در حال بارگذاری ...

خیلی تلاش کردند که چهل نفر از این مهمانان را به چهل مسجد ببرند که به بهانه امنیت! همین هم میسر نشد! واقعا عجیب است که ما چطور چنین ظرفیت هایی را به دو سخنرانی منحصر می کنیم و حاضر نیستیم آنها را ببینیم! اینها با یک دنیا انگیزه به اینجا می آیند و روایتگران خوبی از ابعاد جهانی انقلاب خمینی هستند ولی ما اجازه ارتباط با بدنه حزب اللهی را هم به اینها نمی دهیم!!

علیرضا کمیلی
 
با دو نفر از مهمانان هندی مراسم ارتحال امام جلسه داشتیم. وقتی فهمیدم خودشان عمده هزینه رفت و امدشان به ایران را می دهند خیلی خوشحال شدم که بالاخره یک کار بین المللی در این مملکت به صورت خودجوش است چرا که دیده بودم مهمانانی با وعده هتل پنج ستاره و با تامین همه هزینه ها و باز هم با غرغر و ناله امده بودند! 
یکی شان می گفت ما در زمان حکم امام برای سلمان رشدی تظاهرات بزرگی را به راه انداختیم و یازده نفر شهید تقدیم راه پیامبر ص کردیم. کتابهای شریعتی و مطهری را خوانده بود و گله می کرد که چرا دیگر از آن کتابها به دست مردم نمی رسد. از وضعیت همایش و اینکه اینها خیلی تکراری و کم فایده شده اند خیلی انتقاد داشت که اتفاقا درد مشترک ما بود! 
اتفاقا بچه های مشهد خیلی تلاش کردند که چهل نفر از این مهمانان را به چهل مسجد ببرند که به بهانه امنیت! همین هم میسر نشد! واقعا عجیب است که ما چطور چنین ظرفیت هایی را به دو سخنرانی منحصر می کنیم و حاضر نیستیم آنها را ببینیم! اینها با یک دنیا انگیزه به اینجا می آیند و روایتگران خوبی از ابعاد جهانی انقلاب خمینی هستند ولی ما اجازه ارتباط با بدنه حزب اللهی را هم به اینها نمی دهیم!! 
در ذهن شان سوالاتی راجع به ایران و همچنین اهل سنت بود. برایم جالب بود که در سالها و ماههای اخیر چقدر حجم سیاه نمایی نسبت به ایران در کل دنیا افزایش یافته بود که بعد از اینهمه سال در ذهن امثال او نیز شبهاتی شکل گرفته بود! قرار شد یکبار با فرصت بیشتر بیایند و با هم به محل سکونت برادران اهل سنت برویم و خودشان از نزدیک با انها سخن بگویند.
یکی شان دیوبند و دیگری بریلوی بود و البته گفتند ما در تشکل اسلامی مان سعی کردیم همه مذاهب و فرق باشند و درگیری نداریم. هر چه در توان داشتیم از سوالات شان پاسخ دادیم و البته نقایص و کاستی ها را هم مثل خیلی ها توجیه نکردیم. الحمدلله رفیق شدیم و دل ها به هم نزدیک تر شد. 
شیفته امام و انقلاب اسلامی بودند ولی تا به حال هیچ گونه رابطه عملی میان انقلاب اسلامی و انها برقرار نشده بود! وقتی دعوت شان کردیم که با جمعی از جوانان شان به ایران بیایند خیلی ذوق کردند. واقعا نمی دانم چرا برخی هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید دور ارتباطات رسمی را خط کشید و به ارتباطات مردم با مردم روی آورد؟! 
نظرات کاربران