در حال بارگذاری ...

به یکی گفتم من شیعه هستم از ایران، گفت همان هایی که حضرت فاطمه را سب و لعن میکنید! به یکی گفتم من شیعه هستم از ایران، گفت آهان همانایی که میخواستند کعبه را بدزدند و ببرند قم!

«معرفی تشیع صحیح» همواره دغدغه دلسوزان وحدت اسلامی بوده است. دشمنان تشیع دروغ هایی را در جهان اسلام علیه شیعیان نشر داده اند که باعث می شود در برابر وحدت اسلامی مانع ایجاد شود. چندی قبل به خاطرات مرحوم دکتر جعفر شهیدی از سفر به مصر پرداختیم. سفری که حدود 40 سال قبل انجام شده بود. حال با هم خاطرات دکتر مهدی فرمانیان، رییس دانشکده مذاهب اسلامی را مرور می کنیم. اتفاقی که در این 40 سال افتاده این است که نه تنها ما نتوانستیم تصویر واقعی تشیع را برای توده های جهان اسلام به نمایش بگذاریم که اتفاقا نگاه ها به شیعیان تحت تاثیر رسانه های بیشمار آل سعود، به مراتب غیرواقعی تر از گذشته شده است. نوشته زیر بخشی از خاطرات دکتر فرمانیان در سفر به مصر است:
«در سفری که به مصر داشتم این را متوجه شدم که بعد از انقلاب مصر و باز شدن فضا شکل گیری شبکات ماهواره ای تند شیعی، و توهین به مقدسات اهل سنت؛ فضا به شدت ضد شیعی شده! در تاکسی وقتی میگفتم شیعه هستم من را چپ چپ نگاه میکردند، مصری که خودشان میگویند ما شیعی الهوایی هستیم. مصری که 50 میلیون آن طرفدار تصوف هستند. 
به یکی گفتم من شیعه هستم از ایران، گفت همان هایی که حضرت فاطمه را سب و لعن میکنید!
به یکی گفتم من شیعه هستم از ایران، گفت آهان همانایی که میخواستند کعبه را بدزدند و ببرند قم!
به یکی گفتم من شیعه هستم از ایران، گفت همان هایی که از یهودی ها درست شدید!»
نظرات کاربران