در حال بارگذاری ...

اخیرا مولانا عبدالرحمن سربازی امام جمعه چابهار که یکی از بزرگترین علمای دیوبند در این منطقه است اظهاراتی را در نماز جمعه علیه این جریانات اظهار داشته است که در خور توجه است. ایشان در بخشی از سخنان خود با ذکر این نکته که «توسل» یکی از معارف مشترک مسلمین می باشد انکار آن توسط جریانات غیرمقلد را نوعی بدعت و نفی سنت های مشهور پیامبر، اهل بیت ایشان و صحابه دانستند.

برخی که شاید اطلاع کافی از فرق و جریانات اسلامی ندارد به صرف مشاهده برخی مشترکات ظاهری میان دیوبندیه و سلفی های تکفیری آنها را نیز وهابی می خوانند حال آنکه تمایزات اساسی و ماهوی میان این جریانات وجود داشته و دارد. 
عقل گرایی و پایبندی به مباحث کلامی، فقه گرایی و اجتهاد و تقلید، باطن گرایی و نوعی صوفی گری از تمایزات ماهوی اصلی میان این دو جریان است. جریان وهابیت که اهل حدیث می باشند، نوعا با هر نوع دخالت عقل در فهم دین مخالف اند و ظاهر نصوص را ملاک عمل قرار می دهند. 
اینک در منطقه سیستان و بلوچستان، درگیری اعتقادی جدی ای میان این جریانات که به «سلفی» یا «غیرمقلد» شهرت یافته اند با علمای دیوبند جاری است که خود نشانه ای از انچه در فوق ذکر کردیم می باشد. 
اخیرا مولانا عبدالرحمن سربازی امام جمعه چابهار که یکی از بزرگترین علمای دیوبند در این منطقه است اظهاراتی را در نماز جمعه علیه این جریانات اظهار داشته است که در خور توجه است. 
ایشان در بخشی از سخنان خود با ذکر این نکته که «توسل» یکی از معارف مشترک مسلمین می باشد انکار آن توسط جریانات غیرمقلد را نوعی بدعت و نفی سنت های مشهور پیامبر، اهل بیت ایشان و صحابه دانستند. 
مجله الکترونیکی اخوت فایل صوتی این بخش از سخنرانی ایشان را خدمت تان تقدیم می کند.   
مولانا سربازی: کسی که توسل را قبول نداشته باشد مسلمان نیست! (دانلود)

 
نظرات کاربران