در حال بارگذاری ...

تعامل مسلمانان با یکدیگر عرصه گسترده ای از احکام و اصول اجتماعی دین را شامل می شود که احصاء همه آنها بمثابه احصاء همه آموزه هایی است که درباره حقوق مسلمانان بر یکدیگر ذکر شده است. وحدت یک امر مصرح قرآنی و یک سیره واضح ائمه اطهار علیهم السلام است ولی به دلیل حاکمیت نگرشهای متعصبانه و تاریخی در ما، فهم و بروز این مساله را کمتر شاهد هستیم!

تعامل مسلمانان با یکدیگر عرصه گسترده ای از احکام و اصول اجتماعی دین را شامل می شود که احصاء همه آنها بمثابه احصاء همه آموزه هایی است که درباره حقوق مسلمانان بر یکدیگر ذکر شده است. وحدت یک امر مصرح قرآنی و یک سیره واضح ائمه اطهار علیهم السلام است ولی به دلیل حاکمیت نگرشهای متعصبانه و تاریخی در ما، فهم و بروز این مساله را کمتر شاهد هستیم! 
از آنجا که بخش مهمی از آیات و روایات خطاب به عامه مسلمین است و تکالیف آنها را بیان می دارد همراهی و همکاری آنان در انجام ان تکالیف مدلول التزامی آنهاست لکن در این مجال سعی کرده ایم نوع تخاطب هایی که مستقیما به مساله همکاری و همدلی و اخوت میان مسلمین اشاره داشته اند را مد نظر قرار دهیم. 
متن کامل مقاله را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید
نظرات کاربران