در حال بارگذاری ...

برای آشنایی بیشتر با تفکرات ابوالاعلی مودودی نیاز داریم تا بدون واسطه شرح ها و تفسیرها، مستقیما به مقالات و گفتارهای وی رجوع کنیم. بنابراین چند مقاله و گفتار از وی تقدیم مخاطبین می شود

 برای آشنایی بیشتر با تفکرات ابوالاعلی مودودی نیاز داریم تا بدون واسطه شرح ها و تفسیرها، مستقیما به مقالات و گفتارهای وی رجوع کنیم. بنابراین چند مقاله و گفتار از وی تقدیم مخاطبین می شود که همگی در قسمت ضمائم قابل دانلود است. 

انواع مسلمان و مسلمان حقیقی 
مودودی در این مقاله مسلمانان را به دو نوع «جزئی» و «کلی» تقسیم می کند. مسلمانان جزئی آنانند که اسلام فقط جزئی از زندگی آنهاست. و مسلمانان کلی آنها که اسلام تمام زندگی آنان را دربرگرفته و دین در همه شئون زندگی شان ساری و جاری است. مودودی ضمن تبیین این دو نوع مسلمان، معتقد است که مسلمانان حقیقی مسلمانان نوع دوم هستند که نه تنها اسلام را در ابعاد فردی اش که در ابعاد اجتماعی و سیاسی اش نیز تبعیت می کنند. 

پیام امام مودودی به مسلمین جهان 
«گواه بودن در برابر حق در برابر مردم، از مهمترین هدفهای این امت است. اگر این هدف را تأمین نکردید، تمام عمر را هدر داده اید. آن را خدا بر شما واجب کرده است.» 
مودودی در این گفتار به مسلمین جهان خطاب می کند که ایمان به خداوند صرفا به نماز و روزه و زکات نیست، بلکه مسلمین باید گواه حق در برابر جهانیان باشند و بتوانند با تشکیل تمدنی اسلامی، حقانیت و درخشندگی مکتب اسلام را به عالمیان نشان دهند و حجت را بر آنان تمام نمایند. مردم باید از عملکرد مسلمانان به حقیقت اسلام پی ببرند و نیز از حکومت اسلامی اش.
گفتاری از ابوالاعلی مودودی به زبان اردو
لینک دانلود


حقوق بشر در اسلام 
ابوالاعلی مودودی در این مقاله با برشمردن مولفه های حقوق بشر در غرب و اسلام، به بیان تفاوت های این دو می پردازد. مودودی در مقام بیان حقوق بشر در اسلام به حقوقی چون «حق حیات»، «حق امنیت زندگی»، «احترام به پاکدامنی زنان»، «حق داشتن استانداردهای پایه ای در زندگی»، «حق فردی در داشتن آزادی»، «حق دادخواهی»، «برابر بودن افراد»، «حق همکاری و عدم همکاری» اشاره کرده و به طور تفصیلی به توضیح آنان می پردازد. او سپس به حقوق شهروندی در دولت اسلامی می پردازد و حقوقی چون «امنیت زندگی و اموال»، «حمایت از شرف انسانی»، «حرمت و امنیت زندگی خصوصی»، «امنیت آزادی فردی»، «حق اعتراض به حکومت جبار و ستمگر»، «آزادی بیان»، «آزادی اجتماعات»، «آزادی وجدان و عقیده»، «حمایت از عواطف مذهبی»، «حمایت در برابر بازداشت خودسرانه»، «حق نیازهای ضروری زندگی»، «برابری در برابر قانون»، «حاکمان بالاتر از قانون نیستند»، «حق اجتناب از گناه» و «حق سهیم شدن در دولت» به صورت تفصیلی اشاره می کند. 
مودودی در ادامه این مقاله بلند از حقوق بشر در اسلام و حکومت اسلامی فراتر رفته و به حقوق دشمن در جنگ می پردازد. او در این قسمت علاوه بر بیان حقوق غیرنظامیان در جنگ، به تفصیل به بررسی حقوق نظامیان نیز می پردازد. 

فرق حقیقی میان کافر و مسلمان چیست؟ 
«اسلام نام نژادی یا قبیله ای یا خانواده ای نیست که از پدر به پسر و از پسر به نوه خود به خود به ارث برسد.» 
«چقدر عجیب است که کسی مسلمان باشد و باز هم ذلیل و خوار باشد مسلمان باشد و باز هم برده و غلام باشد! و این امر غیر ممکن است.» 
مودودی در این گفتار می گوید که همانطور که مسلمان فرزند آدم است، کافر هم فرزند آدم است و همان خدایی که مسلمان را آفریده، کافر را هم آفریده است. پس چرا باید یکی برتر و دیگری پست تر باشد تنها به دلایلی کوچکی مانند اسامی اسلامی که مسلمانان بر فرزندان خود می گذارند؟ خداوند هیچ وقت نمی تواند مرتکب چنین ظلمی بشود که به این علت های ناچیز فرق میان مخلوقات مختلف خود قائل باشد و یکی از بندگان خود را به بهشت بفرستد و یکی دیگر را به دوزخ گسیل دارد. 
مودودی سپس در مقام بیان اختلاف اصلی مسلمان و کافر می گوید:«معنای اسلام اطاعت خداوندی است و معنای کفر عدم اطاعت از دستور خدا است.» و سپس به توضیح دقیق این تفاوت می پردازد. مودودی در ادامه می گوید میان مسلمانی که نافرمانی خدا را می کند با یک کافر هیچ تفاوتی نیست. 
مودودی می افزاید: «برادارن عزیزم! مبادا فکر کنید که قصد دارم مسلمان را تکفیر کنم. خیر، ابدا این منظور را ندارم. من خود فکر می کنم و می خواهم که همه فکر کنیم که چرا از رحمت خداوندی محروم شده ایم؟... چون با وجود آن که می دانیم که قرآن کتاب خداست باز هم با آن تقریبا همان گونه رفتار می کنیم که یک نفر کافر می کند.» 

نظر ابوالاعلی مودودی راجع به مهدویت 
«احتمال میدهم که علیه دیدگاه ها و نوآوری او نخست صوفیان، دراویش و متحجران قیام خواهند کرد. او از لحاظ ساختار فیزیکی و جسمانی با سایر مردم تفاوت زیادی نخواهد داشت که بدان تفاوتها شناخته شود. احتمال میدهم که او، مهدی بودن خود را اعلام نمیکند. ممکن است که خود او هم از مهدی بودنش خبر نداشته باشد. و بعد از وفات او مردم به مهدی بودنش پی ببرند و معلوم شود که او می خواست خلافت را عَلی مِنهاج النّبوه اداره کند.» 
مودودی در این گفتار تفسیری از مهدویت ارائه می دهد که هم با تفسیر شیعی از مهدویت تفاوت دارد و هم با تفسیر سنی آن. او می گوید: « مهدویت منصبی نیست که کسی مدعی آن بشود بلکه چیزی است که در عمل باید ثابت شود.» 

ابوالاعلی مودودی از زبان خودش 
«من در واقع یک تازه مسلمان هستم. باتأمل، دقت و کاوش بسیار زیاد، مؤمن با این مسلک شده ام، مسلکی که دل و مغز من درباره آن گواهی می دهند که راه نجات و بهبودی برای انسانها سوای آن وجود ندارد. من نه تنها غیر مسلمانان را؛ بلکه مسلمانان را نیز سوی اسلام دعوت می کنم.» 
مودودی در این بخش از روحیات خودش می گوید و نظراتش. شاید بتوان این فایل را بیشتر جملات قصار مودودی نامید که غالبا پیرامون خود گفته است. 
 
نظرات کاربران