در حال بارگذاری ...

این روزها حرف و حدیث پیرامون جنبش حماس زیاد است. یکی از رابطه استراتژیک حماس و عربستان می گوید و دیگری بر طبل ارتباط آن با داعش می کوبد. یکی سازش کارش می خواند و دیگری سلفی اش می نامد. نظرات کارشناسان اما در این باره ضد و نقیض است.

 این روزها حرف و حدیث پیرامون جنبش حماس زیاد است. یکی از رابطه استراتژیک حماس و عربستان می گوید و دیگری بر طبل ارتباط آن با داعش می کوبد. یکی سازش کارش می خواند و دیگری سلفی اش می نامد. نظرات کارشناسان اما در این باره ضد و نقیض است. 
مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای در این زمینه تهیه کرده است. ابتدا از «ارتباطات حماس و داعش» گفته ایم و سپس به سراغ اساتیدی چون «دکتر اسداللهی» ، «دکتر رویوران» و «دکتر سعدالله زارعی» رفته ایم. اساتیدی که نظرات متفاوتی در این باره ابراز کرده اند. سپس به سراغ «خالد قدومی» نماینده حماس در تهران رفتیم و صریحا تمام حرف و حدیث ها را با ایشان مطرح کردیم. 
  
نظرات کاربران