در حال بارگذاری ...

هنگامه وقوع انقلاب اسلامی ایران وی در قید حیات بود و از انقلاب ایران حمایت کرد. وی در این راستا نامه ای را خطاب به امام خمینی «ع» ارسال کرد. او پس از انقلاب اسلامی به ایران نیز سفر کرد و با امام خمینی «ره» دیدار کرد.

ابوالاعلی مودودی یکی از بزرگترین رهبران و متفکران معاصر جهان اسلام است. وی که تاثیر زیادی بر جریانات معاصر اسلامی داشته است، همواره در آرزوی انقلاب اسلامی به سر می برد. با اینکه او متفکری سنی مذهب است، اما تفکرش به تفکر انقلاب اسلامی ایران نزدیکی محسوسی دارد. حکومت اسلامی مطلوب وی نیز «جمهوری اسلامی» است که ترکیبی است از اسلامیت و جمهوریت. 
در هنگامه وقوع انقلاب اسلامی ایران وی در قید حیات بود و از انقلاب ایران حمایت کرد.  وی در این راستا نامه ای را خطاب به امام خمینی «ع» ارسال کرد. او پس از انقلاب اسلامی به ایران نیز سفر کرد و با امام خمینی «ره» دیدار کرد. متن سخنان امام خمینی «ره» خطاب به وی و همراهانش را در اینجا می توانید ببینید.
 متن نامه ابوالاعلی مودودی به امام خمینی «ره» به شرح زیر است:
بعد از تحیات و سلام! 
از ایران هر روز اخبار گوناگون به گوش میرسد. مشخص است که فقط بخشی از طوفان گذشته و هنوز طوفانهای دیگر ادامه دارد. در بارگاه خداوند دست دعا دراز می کنم که این طوفانها بگذرد و در ایران انقلاب اسلامی به پایه تکمیل برسد. و از شما هم درخواست میکنم که دعا کنید تا آثار انقلاب که در پاکستان ظاهر شده است به تکمیل برسد تا ایران و پاکستان با همدیگر دارالاسلام را تشکیل بدهند. 
 

 
نظرات کاربران