در حال بارگذاری ...

اهالی شیعه و سنی رمشک کرمان در کنار هم به قرائت قرآن می پردازند. کاش این سنت حسنه در سایر مناطقی که شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند، نیز به اجرا درآید. جلسه قرآن مشترک شیعه و سنی در رمشک کرمان (دانلود)

اهالی شیعه و سنی رمشک کرمان در کنار هم به قرائت قرآن می پردازند. کاش این سنت حسنه در سایر مناطقی که شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند، نیز به اجرا درآید.
 جلسه قرآن مشترک شیعه و سنی در رمشک کرمان (دانلود)
نظرات کاربران