در حال بارگذاری ...

احمد پاکتچی که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق «ع» است، پژوهش های بسیاری در زمینه اسلام شناسی و شیعه شناسی انجام داده است. جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، مقاله ایشان با عنوان «جایگاه امت واحده در آموزه های امام رضا (ع)» است.

دکتر احمد پاکتچی
از پژوهشگران برتر جامعه علمی کشور است. ایشان هم دین شناس است و هم زبان شناس. آشنایی با 18 زبان دنیا سبب شده که پژوهش های پخته و جامعی از ایشان سراغ داشته باشیم.
احمد پاکتچی که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق «ع» است، پژوهش های بسیاری در زمینه اسلام شناسی و شیعه شناسی انجام داده است.
جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، مقاله ایشان با عنوان «جایگاه امت واحده در آموزه های امام رضا (ع)» است.  
نظرات کاربران