در حال بارگذاری ...

علمای بزرگ اهل سنت ستایش های عجیبی از امام رضا «ع» کرده اند. مثلا شیخ یاسین بن ابراهیم سنهوتی شافعی، از علمای اهل سنت می گوید: «امام علی بن موسی الرضا (رضی الله عنه) از بزرگان و از بهترین سلاله است و خداوند با خلق چنین فردی قدرت خود را به نمایش گذاشته. هیچ فردی علی بن موسی را نمی تواند درک کند. وی والا مقام و در فضایلت شهره است و کرامات بسیاری دارد.» (الانوار القدسیه، سنهوتی شافعی، ص39، انتشارات السعادی، مصر). مگر منش و رفتار امام رضا «ع» چگونه بوده که یک عالِم سُنّی اینطور درباره ایشان سخن می گوید؟ پاسخ به این سوال برای ما که ادعای پیروی از آن بزرگوار را داریم بسیار راهگشاست.

 علمای بزرگ اهل سنت ستایش های عجیبی از امام رضا «ع» کرده اند. مثلا شیخ یاسین بن ابراهیم سنهوتی شافعی، از علمای اهل سنت می گوید: «امام علی بن موسی الرضا (رضی الله عنه) از بزرگان و از بهترین سلاله است و خداوند با خلق چنین فردی قدرت خود را به نمایش گذاشته. هیچ فردی علی بن موسی را نمی تواند درک کند. وی والا مقام و در فضایلت شهره است و کرامات بسیاری دارد.» (الانوار القدسیه، سنهوتی شافعی، ص39، انتشارات السعادی، مصر) 
مگر منش و رفتار امام رضا «ع» چگونه بوده که یک عالِم سُنّی اینطور درباره ایشان سخن می گوید؟ پاسخ به این سوال برای ما که ادعای پیروی از آن بزرگوار را داریم بسیار راهگشاست. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را برای تبیین وحدت اسلامی در سیره امام رضا «ع» تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 
 

 
نظرات کاربران