در حال بارگذاری ...

از عالمان نجف اشرف به همه مسلمانان یکتاپرست و آنان که در اعتقاد به دین و رسالت حضرت محمد(ص) با ما در پیوندند و هم عقیده. درود بر شما ای حامیان وحدت و ای مدافعان دین وای نگهبانان اساس اسلام. بر شما پوشیده نیست که جهاد برای دفع تجاوز کافران به سرزمینهای اسلامی و مرزهای آن از اموری است که همه مسلمانان بر آن اتفاق دارند و واجب بودن آن از ضروریات دین است

 با گسترش استعمار غرب و چپاول کشورهای مسلمان توسط انگلیس و سایر کشورهای اروپایی، ایتالیا به کشور سنّی نشین لیبی حمله کرد. حاکمان ترک عثمانی که بر آن کشور حکومت می کردند، ابتدا در برابر ایتالیایی ها مقاومت کردند اما شورشهای داخلی عثمانی و نیز عدم همکاری کشورهای اروپایی با آنان سبب شد که عثمانی نتواند در برابر ایتالیا مقاومت کند. 
علمای شیعه با اینکه در آن زمان سخت گرفتار اتفاقات ایران و انقلاب مشروطه بودند، اما همه عالمان رده اوّل حوزه های علمیه مانند آخوند خراسانی شیخ عبداللّه مازندرانی شیخ الشریعه اصفهانی و… در کاظمین گردآمدند و پس از گفت وگوهای بسیار فتوایی به این شرح صادر کردند: 
از عالمان نجف اشرف به همه مسلمانان یکتاپرست و آنان که در اعتقاد به دین و رسالت حضرت محمد(ص) با ما در پیوندند و هم عقیده. 
درود بر شما ای حامیان وحدت و ای مدافعان دین وای نگهبانان اساس اسلام. بر شما پوشیده نیست که جهاد برای دفع تجاوز کافران به سرزمینهای اسلامی و مرزهای آن از اموری است که همه مسلمانان بر آن اتفاق دارند و واجب بودن آن از ضروریات دین است. خدای سبحان فرموده است: 
«به جنگ بروید خواه بر شما آسان باشد و خواه دشوار . و در راه خد با جان و مال خویش جهاد کنید. خیر شما در این است اگر بدانید.» 
اینک ایتالیاییهای کافر بر طرابلس غرب که از بزرگ ترین کشورهای اسلامی است هجوم آورده آبادی آن را خراب و بناهای آن را ویران کرده. و مردان وزنان و بچه های آن را کشته است. چه شده که… صدای استغاثه مسلمانان را می شنوید و جواب نمی دهید؟ آیا منتظرید که کافران به مکه معظمه و حرم حضرت رسول و امامان(ع) حمله کنند و دین اسلام را از شرق و غرب عالم براندازند؟ و شما خوارتر از قوم (سبا) بشوید؟ خدا را خدا را درتوحید [وحدت] خدا را خدا را در رسالت خدا را خدا را در حفظ پایه های شرع مبین و ناموس اسلام. پس نیست بعد از توحید مگر گرفتار تثلیث و سه گانه پرستی شدن و نیست بعد از اقرار به محمد(ص) مگر پرستش مسیح و نیست پس از رویکرد به کعبه مگر آویختن صلیب و نیست پس از اذان مگر صدای ناقوس! پس پیشی گیرید در آنچه خداوند بر شما واجب کرده که همانا جهاد در راه خداست. یگانه شوید و از پراکندگی بپرهیزید و هماهنگ باشید. مالهای خویش را ببخشید سلاح خویش را بردارید: «و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانید.» مبادا هنگام دفاع سپری شود و شما غافل بمانید و زمان جهاد بگذرد و سنگین در خانه نشسته باشید: 
«پس باید آنان که از فرمان او سرپیچی می کنند بترسند که مبادا به آنان فتنه ای یا عذابی درد آور برسد.» 
(خادم شریعت مطهره محمد کاظم خراسانی کوچکترین و گنهکار عبداللّه مازندرانی گناهکار شیخ الشریعه اصفهانی کمترین علی رفیش اقل خدام شریعت محمد حسین قمشه ای کوچکترین و گنهکار مصطفی الحسینی الکاشانی امیدوار عفو پروردگارش محمد آل الشیخ صاحب جواهر قدس سره امیدوار عفو پروردگار بخشنده محمد جواد مشکور قدس سره الاحقر جعفر فرزند مرحوم شیخ عبدالحسین قدس سره محمد سعید الحبوبی.) 
منبع: (اسنادی درباره هجوم انگلیس و روس به ایران) محمد ترکمان481/ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 
 
نظرات کاربران