در حال بارگذاری ...

جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، مقاله ای است از بهنام دارابی که در آن راهکارهای مختلف وحدت اسلامی که توسط مصلحان جهان اسلام مطرح شده است را به بوته نقد گذاشته و محاسن و معایب آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، مقاله ای است از بهنام دارابی که در آن راهکارهای مختلف وحدت اسلامی که توسط مصلحان جهان اسلام مطرح شده است را به بوته نقد گذاشته و محاسن و معایب آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مقاله نقاط مثبت و منفی دیدگاه های بزرگانی چون سیدجمال الدین اسدآبادی، امام موسی صدر، شهید مطهری، آیت الله تسخیری، شیخ محمود شلتوت و ... مورد بررسی قرار گرفته است. 
نظرات کاربران