در حال بارگذاری ...

سعید البرز از اهالی شهرستان تربت جام است. وی که به مذهب تسنن تعلق دارد، سروده های زیبایی درباره امام رضا «ع» و زیارت ایشان سروده است.

 سعید البرز از اهالی شهرستان تربت جام است. وی که به مذهب تسنن تعلق دارد، سروده های زیبایی درباره امام رضا «ع» و زیارت ایشان سروده است. 
نظرات کاربران (1)