در حال بارگذاری ...

جمعیت علمای شیعه هند، یکی دیگر از برگزارکنندگان «مجلس» عزاداری امام حسین (ع) نیز از چندین روحانی اهل تسنن خواسته تا در جلسات دانشکده پی جی شیعه شرکت کنند. مولانا علی حسن قمی دبیر کل جمعیت علمای شیعه هند در گفتگو با ایندینا اکسپرس گفت: «ما بر آنیم تا به سراسر کشور پیام اتحاد مسلمانان را برسانیم و بگوییم هیچ تقسیم بندی بین مذاهب وجود ندارد. درگیری کنونی هم مربوط به گذشته است.»

جامعه شیعیان شهر لکنهو هندوستان، از روحانیون سنّی برای ایراد سخنرانی در مجالس محرم دعوت بعمل آورد. اولین بار است که چنین حرکتی صورت می گیرد. 
«مجلس» یکی از بخش های اصلی و فعال عزاداری ماه محرم است که سخنرانان آن روحانیون برجسته شیعه و یا ذاکرها هستند، البته با تغییرات امسال، ممکن است «مجلس» شاهد اجتماعی از شیعه و سنی باشد که روحانیون سنی هم جزو ذاکرین آن هستند. 
این اتفاق می تواند به تفاوت های میان شیعیان و اهل تسنن لکنهو در ماه محرم خاتمه دهد، این شهر شاهد درگیری تاریخی میان دو مذهب شیعه و سنی بوده است. 
حسینیه آصفی، حسینیه  شاه نجف و دانشکده پی جی شیعه سه مرکزی هستند که «مجلس» در آن ها برگزار می شود. 
بزرگترین مجلس در حسینیه تاریخی آصفی برگزار میشود. امسال از پروفسور مولانا احمد شمسی تهرانی، مفتی اعظم راجستان و روحانی صاحب نام اهل تسنن برای سخنرانی در این حسینیه دعوت شده است. او برای سخنرانی در مجلسی در حسینیه شاهنجف حضرت گنج هم فراخوانده میشود. 
عادل فراز دبیر مطبوعاتی مولانا سید کلب جواد نقوی و مسئول برگزاری «مجلس» به ایندیا اکسپرس گفت: « از مولانا تهرانی برای سخنرانی در حسینیه آصفی در نه روز اول محرم ساعت 13 و مجلس دیگری در حسینیه شاه نجف ساعت 19 دعوت کرده ایم.» 
جمعیت علمای شیعه هند، یکی دیگر از برگزارکنندگان «مجلس» عزاداری امام حسین (ع) نیز از چندین روحانی اهل تسنن خواسته تا در جلسات دانشکده پی جی شیعه شرکت کنند. مولانا علی حسن قمی دبیر کل جمعیت علمای شیعه هند در گفتگو با ایندینا اکسپرس گفت: «ما بر آنیم تا به سراسر کشور پیام اتحاد مسلمانان را برسانیم و بگوییم هیچ تقسیم بندی بین مذاهب وجود ندارد. درگیری کنونی هم مربوط به گذشته است.» 
قمی اعلام کرد که ما پیام تایید را از مولانا سید عارف شاه قادری نقشبندی دریافت کرده ایم. نقش بندی گفته است: «هم اکنون ما به خاطر این تقسیم بندی صورت گرفته مورد اذیت و آزار قرار می گیریم. زمان آن رسیده که متحد شویم و سواستفاده را متوقف کنیم. من در «مجلس» شرکت میکنم». 
شاهر قاضی، مفتی لکنهو، نیز دعوت شده است. او گفت: «امشب پس از ملاقات با قمی تصمیم نهایی را می گیرم. همه خواهان اتحاد در جامعه هستند». دعوتنامه برای مولانا محمد جهانگیر (روحانی اهل تسنن) هم فرستاده شده است، او امام جماعت مسجد وزیرگنج در منطقه لکنهو است.  

 
نظرات کاربران