در حال بارگذاری ...

اعتراف می کنم اهل سنت بزرگ ترین نقش را در جلوگیری از تبدیل شدن نبردهای منطقه به جنگ های شیعه و سنی داشتند. رهبر واقعی جنگ های منطقه ابوبکر بغدادی، ایمن الظواهری یا سلمان بن عبدالعزیز نیستند بلکه آمریکایی ها هستند.

 بخش هایی از سخنرانی سید حسن نصرالله در شب عاشورای 1437:
 
پروژه ی اصلی آمریکا به عنوان وارث استعمارگران سابق سلطه بر منطقه ی ما و منابع، سیاست، امنیت، فرهنگ و دین آن است. 
 
از نگاه آمریکا هیچ کشوری در منطقه حتی اگر دوست آمریکا باشد حق ندارد قدرتمند شود، شیعه و سنی هم ندارد. به همین خاطر بعضی دولت های منطقه دستگاه های خودگردانی به ریاست یک شخص هستند که همه ی سیاست های کلان بین المللی و اقتصادی شان توسط آمریکا تعیین می شود. 
 
اگر در این میان کشوری بخواهد مستقل یا قدرتمند باشد و تصمیماتش را بر اساس منافع ملی اش بگیرد با جنگ سیاسی، رسانه ای، امنیتی وجاسوسی از سوی آمریکا مواجه می شود. 
 
اسرائیل فقط مجری سیاست های آمریکا در منطقه است. مسئولیت تمام جنایت هایی که در کشورهای مختلف به دست مجریان منطقه ای آمریکا انجام می شود در درجه ی اول بر عهده ی آمریکاست. اولین مسئول جنایت های امروز فلسطین نه نتانیاهو و ارتش تروریستی اش بلکه سردمداران آمریکا هستند. 
 
تمام مفاهیمی مثل حقوق بشر و آزادی بیان که آمریکا از آن صحبت می کند در عمل دروغند و بزرگ ترین شاهد آن حمایت این کشور از سیاه ترین دیکتاتوری های بدون انتخابات و بدون قانون اساسی منطقه است. 
 
آمریکا برای مقابله با استقلال کشورهای رو به رشد منطقه دروغ می آفریند و جهان را پشت دروغش بسیج می کند حتی اگر این دروغ موجب کشته شدن میلیون ها انسان شود. مثل مسئله ی هسته ای ایران که جهان را ۱۲، ۱۳ سال مشغول آن کردند و بارها نزدیک بود تمام منطقه به خاطر این دروغ به جنگ کشیده شود. دیروز رئیس جمهور یکی از بزرگ ترین قدرت های جهان یعنی روسیه در سخنرانی اش در یک باشگاه امنیتی گفت آمریکا ۱۳ سال ما را در زمینه ی ایران فریب داد. 
 
بعضی از رسانه های کشورهای عربی نیز در این دروغ پراکنی به آمریکایی ها خدمت می کنند و بلکه از آمریکایی ها آمریکایی ترند. 
 
مقاومت و ملت عراق توانستند اشغال گران را از کشورشان بیرون کنند اما حتی یک نفر این پیروزی را جشن نگرفت. ما از این موضوع ناراحتیم. ما امت، آن قدر به شکست عادت کرده ایم که حتی پیروزی هایمان را هم جشن نمی گیریم. ما هم که آمدیم این پیروزی را جشن بگیریم به مان اعتراض کردند. 
 
بنده بر اساس مطالعه و اطلاعات به شما می گویم فرمانده امروز همه ی جنگ های منطقه ی ما آمریکا است. آمریکا می خواهد به این وسیله عراق را مجبور کند دستش را ببوسد و در مقابلش زانو بزند. آمریکا می گوید بگذارید من قیمت نفت را تعیین کنم، حکومت و دولت طبق خواسته ی من باشد و قانون اساسی را اصلاح کنم اگر نه شما را با داعش رها می کنیم هر کاری خواست بکند. 
 
یمن را نیز فقط برای سعودی ها نمی خواهند. در اصل می خواهند یمن زیر سلطه ی آمریکا باشد. 
 
من اعتراف می کنم اهل سنت بزرگ ترین نقش را در جلوگیری از تبدیل شدن نبردهای منطقه به جنگ های شیعه و سنی داشتند. 
 
جنگ های منطقه که با رهبری آمریکا صورت می گیرند به خاطر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، توسعه، از بین بردن فقر، جهل و بی سوادی نیستند بلکه برای به زانو درآوردن کشورهای قدرتمند منطقه هستند. کشورهای منطقه باید هزینه آزادی، سروری و استقلال واقعی خود را بپردازند. آمریکا با آن همه سلاح و جنگ افزار خیریه ی حقوق بشر نیست و دلش برای ملت های منطقه نسوخته است. 
 
رهبر واقعی جنگ های منطقه ابوبکر بغدادی، ایمن الظواهری، محمد جولانی یا سلمان بن عبدالعزیز نیستند بلکه آمریکایی ها هستند. 
 
ما در مقابل این پروژه ایستاده ایم و اگر میان جنگ و ذلت مخیر شویم ذلت را برنخواهیم گزید که «هیهات منا الذله». 
 
منبع: 
 http://www.moqawama.ir/?speech=940801
 
نظرات کاربران