در حال بارگذاری ...از سر بریدن ها دلم خون است 
بیزارم از دشنام بعضی ها
 بیزارم از «بیزاری از وحدت»
 بیزارم از اسلام بعضی ها

محسن کاویانی 
 
صفین یعنی این که قرآن هم
 
بر ضد قرآن میشود گاهی 
وقتی بیفتد دست نا اهلان
 
خود می شود یک راه گمراهی 
***


تا کی ببینم در لباس دین 
هی روضه خوانی های دشمن را 

تا کی ببینم بر سر شیطان 
 
عمامه های مارک لندن را

 
***
شور تبری دارم اما نه
! 
پای دلم بسیار می لنگد
 
دشمن شده دلسوز دین من 

یک جای کار انگار می لنگد

 
***
تاریخ را هی خواندم و دیدم
 
مولا جوانمردی ست افتاده
 
حتی زن و فرزند دشمن را
 
با عاشقی یک عمر نان داده

 
***
مولای ما مولای خوبی هاست 

نه رسم ما نامردکوبی نیست
 
توهین به دشمن هایمان حتی
 
در مسلک ما چیز خوبی نیست

 
***
این رسم دشمن بوده که 
دین را
 
بی جنگ و خونریزی نمی خواهد 

پشت نوای سرخ «وا اسلام»
 
جز تفرقه چیزی نمی خواهد 
***


از سر بریدن ها دلم خون است 

بیزارم از دشنام بعضی ها
 
بیزارم از «بیزاری از وحدت»
 
بیزارم از اسلام بعضی ها 
***


امروز هم بر نیزه ها کردند
 
مکارها با حیله قرآن را
 
مولا هنوز انگار می گرید
 
افراط و تفریط رفیقان را! 
 

 
نظرات کاربران