در حال بارگذاری ...

جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، متن پیاده شده سه سخنرانی متوالی دکتر مهدی فرمانیان رییس دانشکده مذاهب با موضوع اشتراکات کلامی اهل سنت و تشیع است. دکتر فرمانیان در این سخنرانی ها به طور خلاصه وار بعضی از اشتراکات کلامی شیعه و سنی را مورد بررسی قرار می دهند.

 شناخت مذاهب اسلامی از آرا و افکار یکدیگر همواره وحدت آفرین بوده است. وقتی مذاهب اسلامی به طور مستقیم و بدون واسطه با آرای مذاهب دیگر و ادله ای که آنان برای نظر خود ارائه می کنند، آشنا می شوند خود به خود بسیاری از سوءتفاهم ها برطرف خواهد شد.
 
البته اختلافات سر جای خودش هست و باید باشد. اما نکته اینجاست که وقتی میزان اشتراکات مشخص شد و همچنین استدلالات طرف مقابل برای رای مخالفش نیز بررسی شد، به راحتی می توانیم در عین پایبندی به دیدگاه خود، طرف مقابل را ماجور بدانیم.
 
جزوه ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، متن پیاده شده سه سخنرانی متوالی دکتر مهدی فرمانیان رییس دانشکده مذاهب با موضوع اشتراکات کلامی اهل سنت و تشیع است. دکتر فرمانیان در این سخنرانی ها به طور خلاصه وار بعضی از اشتراکات کلامی شیعه و سنی را مورد بررسی قرار می دهند.
نظرات کاربران