در حال بارگذاری ...

ویلسون، فرماندار انگلستان در عراق به کربلا رفته و با میرزا دیدار کرد. در این دیدار با شیطنت و نیرنگ به میرزای شیرازی پیشنهاد کرد: فردی را برای کلیدداری و تولیت سامراء معرفی کند. زیرا کلیددار کنونی سنی است و دولت انگلیس علاقه دار این پُست در دست شیعیان باشد! میرزای شیرازی بدون درنگ در پاسخ وی گفت: «کلیددار سامرا شخص بسیار خوبی است و من با برکناری وی موافق نیستم»

با حضور استعمار انگلیس در عراق، میرزای شیرازی مرجع بزرگ جهان تشیع فعالیت های ضداستعماری خود را شدت بخشید. میرزای شیرازی اختلافهایی را که در اثر توطئه های انگلیس بین شیعه و سنی در عراق به وجود آمده بود و از بین برد و در برابر نیروهای اشغالگر صف واحدی از مسلمانان به وجود آورد.

نیروهای انگلیس که به شدت تحت فشار بودند و برخوردهای تند میرزای شیرازی شرایط را بر آنان سخت تر کرده بود دست به تبلیغات گسترده ای زدند و حرفهای گذشته خویش را بار دیگر پراکندند که: انگلیس قصد بدی نسبت به عراق ندارد و ما برای فتح عراق نیامده ایم ما می خواهیم مردم ستم کشیده عراق را از سلطه ستمگرانه ترکان آزاد سازیم. ما می خواهیم حرم امامان شیعه را از متولیان سنی بگیریم و در اختیار شیعیان قرار دهیم و …[1]

انگلستان به همین منظور سرپرسی کاکس را به عنوان فرماندار عراق منصوب کرد و برای فریب مردم و حفظ ظاهر، بر آن شد که برای وی از مردم رای بگیرد. اما میرزای شیرازی انتخابات را تحریم کرد و اعلام داشت:

«لیس لأحد من المسلمین ان ینتخب ویختار غیر المسلم للأماره والسلطنه علی المسلمین: هیچ مسلمانی حق ندارد غیرمسلمان را برای حکومت بر مسلمان برگزیند.«[2]

پیش از این نیز ویلسون، فرماندار انگلستان در عراق به کربلا رفته و با میرزا دیدار کرد. در این دیدار با شیطنت و نیرنگ به میرزای شیرازی پیشنهاد کرد: فردی را برای کلیدداری و تولیت سامراء معرفی کند. زیرا کلیددار کنونی سنی است و دولت انگلیس علاقه دار این پُست در دست شیعیان باشد! میرزای شیرازی بدون درنگ در پاسخ وی گفت:

«کلیددار سامرا شخص بسیار خوبی است و من با برکناری وی موافق نیستم.«[3]

 

 


[1]  - ر.ک: لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث علی الوردی ج105/5.

[2]  - العراق بین الماضی و الحاضر والمستقبل، تهیه شده توسط مؤسسة الدراسات الإسلامیه، ص 847/ مؤسسة الفکر الاسلامی بیروت.

[3]  - نگاهی به انقلاب اسلامی عراق، ص 26

 
نظرات کاربران