در حال بارگذاری ...

حجت الاسلام حمیدرضا ملکی

 

برای این که تقریبیِ بدی باشیم تا از این طریق راه خدمت به اردوگاه کفر را باز کنیم، باید به 12 نکته زیر خوب توجه کنیم:

1 – وحدت را تاکتیکی و مصلحتی بدانیم، نه مسئله ای استراتژیک.

2 – دنبال شیعه کردن سایر مسلمانان عالم باشیم.

3 – لازم نیست کاری بکنیم که بین ما و سایر مسلمانان محبت ایجاد شود و فقط دنبال تقریب ظاهری باشیم.

4 – آنجایی که نمی توانیم تقریب بکنیم، لااقل راه های جدال و درشت گویی با دیگر مسلمانان را یاد بگیریم و به کار ببریم.

5 – در تقریب چیزی که اصلا نیاز نیست، ابتکار عمل، اخلاص و مجاهدت است. بقیه چیزها حتما نیاز است.

6 – در تقریب اصلا برای مردم نیاز نیست که آنها را از نقشه و نگاه امیدوارانه دشمن به اختلاف شیعه و سنی آگاه کنیم.

7 – در تقریب نیاز نیست روی اشتراکات تاکید کرد. اصلا نباید مشترکات را دید.

8 – اگر شیعه هستی نیازی نیست که اطرافی گری شیعی را محکوم کنی و اگر سنی هستی نیاز نیست افراطی گری سنی را محکوم کنی.

9 – مخاطب شناسی در تقریب اهمیت ندارد. هرچه بلد هستید بگویید.

10 – برای تقریب نیازی به مطالعه نیست. مخصوصا اگر در فن تقریب دارای تجربه و سابقه هستید.

11- در تقریب از هر دری سخن بگویید. از این شاخه به آن شاخه بپرید. اصلا به تنظیم مطالب و دسته بندی اطلاعات نپردازید.

12 – در تقریب فقط کلی گویی کنید و از پرداختن به مثال ها و مصداق های جزئی و عینی و کاربردی خودداری کنید.  

 
نظرات کاربران