در حال بارگذاری ...

متاسفانه این روایات منتشر نمی شود. این روایات را نه در شبکه های ماهواره ای نه در خطابه ها میبینیم. تنها در یک جلسه درس نادری گفته میشود بلکه در آن جا هم بر سر یک سری موضوعات معین اختلافی تمرکز میشود. بعضی ها فکر میکنند مذهب اهل بیت علیهم السلام را این طوری باید حفظ کرد. این اشتباه بزرگی است

آیت الله حسین الراضی 
 
روایتی در کتاب کافی جلد 3 از امام علیه السلام هست که می فرمایند: اعلام جنگ نکرده است بر ما از همه بیشتر از کسی که آشکار میکند و میگوید آن چه که ما خوشمان نمی آید و کراهت داریم. 
روایت درباره جماعتی است که از کوفه نزد امام صادق علیه السلام آمده اند و امام فهمیدند که در رفتار آنها خصلت های منفی وجود دارد و این کارها را به اهل بیت علیهم السلام نیز نسبت میدهند. امام به کسانی که آمده بودند فرمودند سلام مرا به آنها برسانید(مخاطبین شیعه هستند) سپس همان قسمت روایت را فرموده بودند. 
یک مقدمه ای هم دارد این روایت که ولایت و این مسائل فقط به زبان نیست. بلکه التزام های عملی هم دارد. سپس امام علیه السلام ادامه میدهند که به این شخصی که این کارها را میکند بگویید به او که دست بردارد و اگر شما نتوانستید او را بازدارید به کسی بگویید به او بگوید که از او حرف شنوی دارد، و اگر اصلا گوش نکرد، کلام او را زیر پاهایتان دفن کنید و بپوشانید یعنی نشر ندهید. چرا که اگر نشر دادید ضررش هم به شما میرسد و هم به ما. این روایت در منابع دیگر هم هست ولی در کافی مفصل است. در کتاب الغیبه نعمانی و در کتب شیخ صدوق و منابع دیگر. امام واقعا ناراحت میشدند از بعضی از افعال شیعیان و می گفتند نگاه کنید به ابوحنیفه و اصحابش که به حرفش گوش می دهند و نگاه کنید به حسن بصری که پیروانش تابع او هستند و در حالیکه من فرزند رسول خدا هستم و به کتاب خدا و مضامینش و به آینده و تمام مسائل آگاهترم ولی شیعیانم به حرف من گوش نمی دهند. از این حالت ناراحت هستند. متاسفانه از این کارها زیاد اتفاق می افتد. 
روایات برخورد خوب با پیروان سایر مذاهب و حتی سایر ادیان بسیار زیاد و ده ها روایات است اگر نگویم صدها روایت. 
انگار حضرت علیه السلام بین طرفداران خود و بقیه یک مقایسه ای میکنند. 
متاسفانه این روایات منتشر نمی شود. این روایات را نه در شبکه های ماهواره ای نه در خطابه ها میبینیم. تنها در یک جلسه درس نادری گفته میشود بلکه در آن جا هم بر سر یک سری موضوعات معین اختلافی تمرکز میشود. بعضی ها فکر میکنند مذهب اهل بیت علیهم السلام را این طوری باید حفظ کرد. این اشتباه بزرگی است چه اینکه مکتب اهل بیت علیهم السلام خود به خود قوی است ولی چیزی که تضعیف کنند است رفتار پیروان این مکتب است. روایتی است در کتاب احتجاج طبرسی که روایت مفصلی است. در این روایت هست که جاهلان و احمق هایی که بین شیعیان هستند ما را اذیت کرده اند به خاطر اینکه بعضی از آن ها مدعی میشوند که ما اهل بیت خالق و روزی دهنده هستیم. این غلو است. و ما بیزاری میجوییم به خداوند از کسی که این ادعا را درباره ما بکند. روایت دقیق و خوبی است که مرحوم طبرسی نقل کرده است. ولی مثل این روایت را در شبکه های ماهواره ای نمی شنویم. فقط خیلی نادر در بعضی کتب ذکر می شود مثل یک گفتگویی، درسی، بحثی در مقام ارشاد کسی بیاید صحبتی بکند یا مثلا بخواهد از علائم ظهور صحبت کند. 
نامه ای که امام صادق(علیه السلام) به شیعه نوشته اند که در اول کتاب روضه کافی آمده است که شیعیان آن را در مساجدشان قرار میدادند و بعد از اینکه نمازشان تمام می شده است این را نامه را می خوانده اند. در این نامه مسائلی درباره سب و لعن نکردن و اظهار نکردن اموری که طرف مقابل اکراه دارد. 
ده ها روایتی که محکوم میکنند و می گوید درباره صحبت کردن با مخالفان مذهب ما هستند، به اینکه نگویید چیزی الا آن چیزهایی که آن ها میشناسند و و میفهمند و نگویید آن چیزهایی که قبول ندارد و بدشان می آید که این کار منجر به تکذیب خدا میشود و تکذیب رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و چیزهای دیگر. 
این روایات را نه از صحیح بخاری ذکر کردیم و نه از صحیح مسلم بلکه از کتاب های خودمان است از کافی و کتاب های شیخ صدوق.
 
نظرات کاربران