در حال بارگذاری ...

علی اکبری

بررسی و پژوهش در اندیشه وعملکرد علمای تقریبی می تواند ما را در امر تحقق وحدت بین جوامع مسلمان جلو بیندازد والگویی جامع به تناسب وضع موجود به ما ارائه بدهد. علامه شرف الدین از علمای مسلمانی است که در راه تقریب و اصلاح وضع موجود بسیار سعی و تلاش کردند و به نتایج خوبی هم در عرصه وحدت رسیدند. کسی که در باب وضع نامطلوب زمانه خود می گوید: افسوس و صد افسوس که برادران مسلمان که به یک مبدا و به یک دین ایمان دارند، و باید برادرانه زندگی نمایند، به خصومت پرداخته اند و با هم درگیر شده اند، و چون مردم بی فرهنگ، درگیری را به اوج رسانیده اند. گویی درگیری و نزاع از آداب بحث علمی و مناظره است، و در شمار دلیل های روشنگر؟! همین وضع است که احساس وظیفه مرزبانی را زنده می کند و آدمی را به چاره جویی می اندازد. همین وضع است که جان انسان را از اندوه و غم وافسوس آکنده می کند و از خود می پرسد: چاره چیست و چه باید کرد؟ (المراجعات ص40)

کتاب اندیشه های تقریبی علامه شرف الدین عاملی گامی است نو در راستای بدست آوردن سیره علمای وحدوی و حفظ این میراث بزرگ برای آیندگان. این کتاب در دو بخش اساسی تنظیم گردیده که عبارت است از:

  1. کلیات و مباحث مقدماتی که در آن نویسنده به بررسی حیات علمی و سیاسی و...علامه، تبیین مفاهیمی از قبیل وحدت، تقریب وامت، تبیین نخستین اختلافات و تاریخچه تقریب می پردازد.
  2. بخش محورها و موضوعات تقریب در اندیشه تقریبی علامه که شامل مباحثی چون: اسلام وایمان، امامت و خلافت، فقه الخلاف وجمع بندی و نظریه نهایی علامه شرف الدین می باشد.   

گفتنی است این کتاب توسط محمداسحاق ذاکری نوشته شده است و نشر موسسه امام خمینی «ره» آن را به چاپ رسانده است.

 
نظرات کاربران