در حال بارگذاری ...

یکی از فعالان فرھنگی انقلابی اھل سنت که اکنون نماینده مجلس ایالت کشمیر می باشد آقای سیف الدین بت برای نگارنده تعریف کرده است که فعالان جوان اھل سنت در سال 1981م برنامه ھای متعدد برای حضرت آقا در نظر گرفته بودند ولی بخاطر برنامه فشرده ایشان محقق نشد.

عبدالحسین کشمیری

 

برنامه سفر آقا به کشمیر بخاطر تاخیر یکروزه پرواز ایشان بشدت فشرده شد و علماء و فعالان فرھنگی انقلابی اھل سنت که برنامه ھای متعدد در نظر گرفته بودند  از جمله آیین کلنگ زنی احداث ساختمان  بنیاد مؤسسه تحقیقات اسلامی در استان اسلام آباد کشمیر که  یکی از رھبران ارشد انقلابی اھل سنت کشمیر بنام مولوی شھید قاضی نثار تدارک دیده بود که بدست مبارک حضرت آقا گذاشته شود و  فرزندش  آقای دکتر قاضی یاسر برای نگارنده تعریف کرده است که آن سنگ کماکان محفوظ است۔ نیز یکی از فعالان فرھنگی انقلابی اھل سنت که اکنون نماینده مجلس ایالت کشمیر می باشد آقای سیف الدین بت برای نگارنده تعریف کرده است که فعالان جوان اھل سنت در سال 1981م برنامه ھای متعدد برای حضرت آقا در نظر گرفته بودند ولی بخاطر برنامه فشرده ایشان محقق نشد. البته ما در یک روز که ایشان در کشمیر تشریف داشتند ھمراھی کردیم۔

 

 

آیت الله خامنه ای در حسینیه بادگام و حجت الاسلام شھید سید محمدحسین مترجم حضرت آقا

مردم کشمیر اعم شیعه و سنی نسبت به امام خمینی «ره» عشق می ورزند ھر چند از آغاز حرکت چریکی در کشمیر بطور محسوس سعی می شود این عشق از بین برود ولی در مقابل آن وقتا فوقتا می بینم اھل قلم حضرات از اھل سنت کشمیر گاه گاھی احساسات خود نسبت به امام راحل برشته تحریر در می آورند. یکی از این مقالات که در سال 1998م در روزنامه ندای مشرق کشمیر از قلم مولوی محمد سعید شمس الرحمن  معاون ارشد مرحوم میرواعظ مولوی محمد فاروق بوده و اکنون معاون میرواعظ مولوی عمر فاروق می باشد تحت عنوان "علّامه آیت الله الخمینی ایک تاریخ ساز قائد"(علّامه آیت الله خمینی یک رھبر تاریخ ساز)  به چاپ رسیده است و اکنون در دست نگارنده است، مشتی از خروار از این قبیل مقالات می باشد ۔ملاقات حضرت آقا با رھبر اھل سنت و متولی مسجد جامع کشمیر که در آغاز فعالیت چریکی در کشمیر در سال 1990 م به شھادت رسید بنام میرواعظ مولوی محمد فاروق و حضور در نماز جمعه 24 بھمن 1359 برابر با 13فوریه 1981م به امامت  ایشان جامع ترین پیام حضرت امام خمینی «ره» برای مردم کشمیر محسوب شد و حضرت آقا از طرف امام راحل به آقای مولوی محمد فاروق برای سفر به ایران دعوت کرد که بعدا این سفر به عمل آمد و شھید مولوی محمد فاروق بعد از برگشت از ایران درباره امام خمینی ره فرموده بود:"من انگار با رسول خدا( صلی الله علیه وآله وسلم) زیارت کردم"۔

 
نظرات کاربران