در حال بارگذاری ...

«در غرب ایمان واقعی وجود ندارد. مردم منطقه به ما اعتمادی ندارند. حرف ما را گوش نمی دهند شما هستید که هم ایمان واقعی دارید و هم توانسته اید ایمان را با کشورداری جمع کنید.»

آیت الله مصباح یزدی با اشاره به سفر خود به اسپانیا و مکزیک و آرژانتین می گوید:

اسقفی در جمع اسقف ها در «گوادالپ» می گفت: «در غرب ایمان واقعی وجود ندارد. مردم منطقه به ما اعتمادی ندارند. حرف ما را گوش نمی دهند شما هستید که هم ایمان واقعی دارید و هم توانسته اید ایمان را با کشورداری جمع کنید.»

در گوادالپ وقتی می خواستیم از آنها جدا شویم یکی از کشیش ها آمد و گفت: اجازه بدهید شما را در آغوش بگیریم و در حالی که دوربین تلویزیون هم در حال فیلم برداری بود مرا در آغوش گرفته و گفت:
ما کاری از دستمان بر نمی آید شما هستید که باید پرچم دار مبارزه با مفاسد اخلاقی و انحراف باشید.
من باور نمی کردم که چنین منطقه ای در دنیا وجود داشته باشد که این قدر نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی علاقه داشته باشند ولی به چشم خود دیدم. ممکن است شما هم تا نبینید باور نکنید.
در آخرین شبی که در بوینس آیرس بودیم رئیس دیوان عالی استان که قبلاً رئیس آن دانشگاه بود ولی اکنون در آنجا تدریس می کند از من دعوت کرده بود که در آن دانشگاه درباره حقوق خانواده از دیدگاه اسلام صحبت کنم.
تالار مملو از جمعیت شده بود، بیش از 90% شرکت کنندگان هم خانم بودند. بحث چنان در آنها اثر گذاشت که تا چند دقیقه کف می زدند، حتی خود شخص رئیس دیوان عالی استان بوینس آیرس مرتب کف می زد. بعد هم مرا در آغوش گرفت و دیپلم افتخاری را به من هدیه کرد و گفت: آرزوی ما این است که شما یکی دو جلسه دیگر برای سخنرانی به این جا بیایید.

 

(مجله علمی پژوهشی معرفت، 2 / 9 /77)

 
نظرات کاربران