در حال بارگذاری ...

عبدالجلیل قزوینی رازی از علمای بزرگ اصولی شیعه است که نظرات جالب و قابل توجهی درباب وحدت اسلامی داشته است. ایشان در کتاب «النقض» خود که در پاسخ یکی از علمای اهل سنت نوشته شده به تشریح آرای خود درباره مذاهب مختلف اسلامی و ارتباط و تعامل میان آنها پرداخته است.

دکتر علی معموری این نظرات را در مقاله ای که در قسمت ضمائم قابل دانلود است، به صورت منسجم تشریح کرده است. این مقاله را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید.

 
نظرات کاربران