در حال بارگذاری ...

هرچقدر بتوانیم فعالیت های قرآنی را در سطوح مختلف گسترش دهیم می توانیم اثرگذار باشیم. تشکیل گروه هم خوانی و دعوت از اهل سنت و تشیع در کنار هم و رفت و آمد و معاشرت با این عزیزان می تواند تأثیرگذار باشد.‏‏ ‏‏‏‏‏‏‎یا به طورمثال در قالب اردوهایی که برگزار می کنیم، می توانیم دل ها را به هم دیگر نزدیک کنیم و همچنین ارتباطات خانوادگی و کمک کردن به مشکلات شخصی می تواند در تالیف قلوب اثرگذار باشد. مثلا سیدجمال الدین اسدآبادی نیز با تشکیل انجمن وطنی دست به چنین کاری زده بود. ما می توانیم در دانشگاه چنین رویکردی را تحت لوای قرآن انجام دهیم.

محمدعلی اسدتاش

استاد دانشگاه و فعال قرآنی در دانشگاه قم می گوید:

نزدیک 25سال است که خداوند توفیق داده خادم قرآن هستم  و از این بابت خدا را سپاسگذارم که توفیق خدمت به این کتاب آسمانی را شامل حال این حقیرکرده و امیدوارم حیات و مماتم همواره با نور قرآن باشد.

دراین مدت فعالیتم  موارد متعددی از دانشجویان اهل سنت با ما همکاری داشتند که اکثرا از خطه کردستان یا شمال کشور و یا از سیستان و بلوچستان بودند. دانشجویانی که به طور معمول خیلی علاقه مند به فضای قرآنی بودند و به نوعی در تمام فعالیت های ما شرکت می کردند و طبعا از بسیاری دانشجویان از نگاه قرآنی قوی تر برخوردار بودند.

 

به نظرشما قاریان و فعالین قرآنی چه کارهایی می توانند در امر مهم وحدت انجام دهند و به قولی چه نقشی در این زمینه دارند؟

مهم ترین دستاویز برای همه مسلمانان کتاب نورانی پیامبر قرآن کریم است. لذا یکی ازکارها می تواند گسترش مسابقات قرآنی در سطح بین المللی و تشویق مردم به این امر مهم باشد. این به نوبه خود می تواند در نزدیک کردن برادران اهل سنت و تشیع مؤثر واقع  شود. که ما شاهد هستیم  بحمدالله این مسابقات هرساله در کشور عزیزمان برگزار می شود.

هم چنین کاروان های قرآنی که در ایام خاص در کشورهای مختلف جهان و بالاخص جهان اسلام  حضور پیدا می کنند این مأموریت را دارند که در جهت برادری قرآنی گام بردارند تا نگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی گسترش یابد.

به نظر شما در فضای دانشگاه و دانشجویی درجهت تقریب چه فعالیت هایی را می توان انجام داد؟

بیاییم با فعالیت خود در دانشگاه ها در موضوعات قرآنی، نگاه هایی که در اثر سوء تبلیغ از ناحیه استکبار جهانی و ایادی آن گسترش می یابد، کاهش دهیم و به سمتی برویم که جهان اسلام متوجه این موضوع شود. با استفاده از نورانیت قرآن کریم در جهت وحدت و انسجام گام برداریم و در سایه تعالیم این کتاب آسمانی دل ها را به هم نزدیک کنیم.

هرچقدر بتوانیم فعالیت های قرآنی را در سطوح مختلف گسترش دهیم می توانیم اثرگذار باشیم. تشکیل گروه هم خوانی و دعوت از اهل سنت و تشیع در کنار هم و  رفت و آمد و معاشرت با این عزیزان می تواند تأثیرگذار باشد.‏‏ ‏‏‏‏‏‏‎یا به طورمثال در قالب اردوهایی که برگزار می کنیم، می توانیم دل ها را به هم دیگر نزدیک کنیم و همچنین ارتباطات خانوادگی و کمک کردن به مشکلات شخصی می تواند در تالیف  قلوب اثرگذار باشد. مثلا سیدجمال الدین اسدآبادی نیز با تشکیل انجمن وطنی دست به چنین کاری زده بود. ما می توانیم در دانشگاه چنین رویکردی را تحت لوای قرآن انجام دهیم.

اگر خاطره ای از دانشجویان اهل سنت دارید بفرمایید؟

چند سال پیش یکی از دانشجویان که اهل شهر بوکان بود و از طریق تست قرآنی جذب شده بود، کم کم در فعالیت های قرآنی شرکت می کرد. حتی هروقت که فرصت داشت در دفتر ما حضور پیدا می کرد.

همین ارتباط باعث شد استعدادش بیش از گذشته بروز کند. او بارها اصرار داشت که من سفری به شهر آنها داشته باشم که تا به حال توفیق زیارت دوباره او شامل حال من نشده است.

 
نظرات کاربران