در حال بارگذاری ...

اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلام گرای سنی است که در بسیاری از کشورهای جهان اسلام طرفدار دارد. این جنیش را می‌توان بزرگترین گروه سیاسی سنی در جهان به شمار آورد که الهام بخش جنبش ها و حرکت های بسیاری در جهان اسلام بوده و هست.

همانطور که در قسمت های قبلی جریان شناسی سلفیه ( اینجا  و  اینجا ) بیان شد هرچند خاستگاه و نقطه ی آغازین جریان سلفی گری تقریباً مشخص است، اما در طول قرن های مختلف، این واژه با تغییرات معانی بسیاری روبه رو بوده است. در عصر حاضر نیز گاه سلفی و سلفی گری در مورد گروه ها و جریان هایی استفاده می شود که در تقابل با سلفی گری ـ به معنایی که گفته شد ـ هستند.

برخی دایره ی سلفی گری را چنان گسترده تصور می کنند که همه ی اهل سنت (و حتی شیعه) را در بر می گیرد، و سابقه ی آن را به صدر اسلام باز می گردانند، برخی دیگر هر گروهی را که دیدگاه های تندی داشته باشد، سلفی می شمارند؛ برخی دیگر هم آن را مترادف وهابیت می دانند و سلفی گری را دقیقاً همان وهابیت قلمداد می کنند. چنین وضعیتی موجب شده است که در اطلاق سلفی و سلفی گری، دقت و معیار ویژه ای در نظر گرفته نشود. این در حالی است که نه تنها میان سلفی گری و فرقه های کلامی و فقهی اهل سنت تفاوت های اساسی وجود دارد، بلکه در دل خود سلفی گری نیز تضادها و تفاوت های بسیاری دیده می شود و همین امر موجب ایجاد جریان ها و طیف های مختلف درون سلفیه شده است. شناخت این جریان ها، امکان برخورد مناسب با هر جریان را فراهم می کند. در این فصل تلاش شده است تا ماهیت اخوان المسلمین که بعنوان سلفیه اعتدالی دسته بندی میشود به گونه ای شفاف تر تحلیل شده و جایگاه آن در میان جریانات سلفی مشخص شود.

بنیان گذاران سلفی گری معتدل در شمال آفریقا سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده بودند و بعدا توسط شاگردش رشیدرضا ادامه پیدا کرد که به تاسیس اخوان المسلمین توسط حسن البنا انجامید.

سیدجمال و شاگردانش تاکید زیادی بر بازگشت به سیره سلف، در پاسخ به انحطاط داخلی مسلمانان و سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی، و رشد و تعالی دوباره آنها داشتند.

اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلام گرای سنی است که در بسیاری از کشورهای جهان اسلام طرفدار دارد. این جنیش را می‌توان بزرگترین گروه سیاسی سنی در جهان به شمار آورد که الهام بخش جنبش ها و حرکت های بسیاری در جهان اسلام بوده و هست.

این پرونده به ما کمک می کند که عقاید برادران مسلمانمان را بهتر بشناسیم .

در این پرونده مطالب زیر آمده است:

- سیر شکل گیری اخوان المسلمین - قسمت اول 

- سیر شکل گیری اخوان المسلمین - قسمت دوم 

- مختصری از زندگینامه و عقاید حسن البناء، بنیانگذار اخوان المسلمین

- آشنایی با رهبران «اخوان المسلمین» از ابتدا تا کنون

- معرفی کتاب «اخوان المسلمین، بزرگترین جنبش اسلامی معاصر»

- معرفی کتاب « تاریخ جمعیت اخوان‏ المسلمین،از آغاز تا امروز »

- اخوان المسلمین و ایران در گذر تاریخ

 
نظرات کاربران