در حال بارگذاری ...

در کشور ما جهان عرب را معمولا از زاویه جریانات سیاسی اش مورد مطالعه قرار می دهند. اما آنچه علیرغم اهمیت بسیار مغفول مانده جریان شناسی جهان عرب از منظر رویکردهای اندیشگی است. چراکه بسیاری از جریانات سیاسی نیز از آبشخورهای اندیشگی تغذیه می کنند.

در همین راستا مجله الکترونیکی اخوت جزوه «جریان شناسی اندیشه در جهان عرب» را برای استفاده مخاطبان روی خروجی خود قرار داده است.

شما می توانید این جزوه را از قسمت ضمائم دانلود کنید.

 
نظرات کاربران