در حال بارگذاری ...

جریانات متحجری که جرم جمهوری اسلامی ایران را تاکید بر پیوند برادرانه با اهل سنت می دانند در نقطه ای با جریانات سکولاری که جرم جمهوری اسلامی ایران را اجرای اسلام می دانند تلاقی می کنند.

چندی پیش برخی شبکه های ماهواره ای تندروی که دائما ضد ایران و انقلاب اسلامی و حتی شیعه برنامه پخش می کنند از برخی چهره های مطرح رسانه های افراطیون ضدتقریبی به اصطلاح شیعه دعوت کرده بود تا در نقد نظام به تعبیر آنها دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران سخن براند! 
جالب اینکه همین شبکه های ماهواره ای وقتی می خواهند شیعه را بزنند، هیچ کدی از مسوولان و رهبران انقلاب اسلامی ضد اهل سنت و تقریب مذاهب نمی یابند و همه استنادات شان به همان چهره های تندروی شبکه های شیعه انگلیسی و آمریکایی است. 
در ایام انتخابات ریاست جمهوری، دقیقا همان ادبیاتی که را شبکه های کموله و سلطنت طلبان و سایر جریان های ضدانقلاب برای تحریم انتخابات و سست کردن مردم از حضور در این حرکت ملی به کار می برند، شبکه های باصططلاح مذهبی شیعیان افراطی نیز همان را به کار می برند چنانچه گویی که هر دوی اینها از یک منبع خط می گیرند! 
جریانات متحجری که جرم جمهوری اسلامی ایران را تاکید بر پیوند برادرانه با اهل سنت می دانند در نقطه ای با جریانات سکولاری که جرم جمهوری اسلامی ایران را اجرای اسلام می دانند تلاقی می کنند. 
ریشه فکری جریان واپس گرا، همانا این مبناست که نظریه ولایت فقیه، تقدس دین را زدوده چرا که او را به صحنه عالم زندگی واقعی و جریانات سیاسی و درگیری با ابرقدرتها کشانده است و موجبات حملات متقابل دشمن به دین و شیعه را فراهم نموده است. 
ریشه فکری جریانات غربگرا نیز این است که دین اساسا ظرفیت و توان مدیریت جامعه را ندارد و باید عقل و تجربه بشری را محور و ملاک جامعه سازی و سیاست گردانی قرار داد!  
لذاست که هر دوی این جریانات، حملات سهمگین خود را به نظام سیاسی موجود در ایران، که پرچم «تحقق اسلام در میدان عمل» را بلند نموده، متوجه کرده اند و از هیچ تلاشی برای زدن این دشمن مشترک دریغ نمی کنند. 
طبعا این مساله به ایرانی های ضدانقلاب یا ضد وحدت اسلامی محصور نمی شود و در سطح منطقه ای و جهانی نیز شاهد پیوند شوم و تامل برانگیز دو جریان واپس گرای متحجر و لیبرال ضد دین علیه انقلاب اسلامی ایران هستیم!

 
نظرات کاربران