در حال بارگذاری ...

سوال من این بود که اگر امکان دارد مسجدی برای اهل سنت در تهران ایجاد شود. همان طوری که معابد و کلیسا وجود دارد لذا این فرصت برای اهل سنت باید فراهم شود. چرا که اثرش در جهان اسلام بیشتر است از بسیاری کنفرانس ها و مباحث دیگر در حوزه تقریب

* نوازش علی خان از طلاب پاکستان

 

چند سال پیش در اردویی که مربوط به مباحث جهان اسلام بود شرکت کردم. یکی از کارشناسان و اساتید حوزه تقریب تشریف آوردند. سوال من این بود که اگر امکان دارد مسجدی برای اهل سنت در تهران ایجاد شود، همان طوری که معابد و کلیسا وجود دارد؛ این فرصت برای اهل سنت باید فراهم شود، چرا که اثرش در جهان اسلام بیشتر است از بسیاری کنفرانس ها و مباحث دیگر در حوزه تقریب. ایشان درجواب تأکید داشتند خود نفس این کار اشکال دارد اول این که باعث جدایی و افتراق می شود و دوم هم در اسلام مسلمانان با هر مذهبی در هر مسجدی نماز می خوانند و این خود نشانی از وحدت است. لذا ما باید دل ها را به هم نزدیک کنیم نه اینکه از هم دور شویم.

 

سفری داشتم به پاکستان در شهری نزدیک اسلام آباد علمای شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنند. من فکر می کردم که مذهب شیعه در کل ضد خلفا است و این ابهام وجود داشت. تا این که در یکی از روستاهای این شهر حضور پیدا کردم. مسجدی که بسیار قدیمی نظرم را جلب کرد. این مسجد مشترک بین شیعه و سنی بود. نه تنها اختلاف نداشتند بلکه به طور مثال اگر کسی فوت می کرد هم عالم اهل سنت برای متوفی نماز اقامه می کرد و هم عالم شیعی ومردم نیز حضور پرشوری داشتند. لذا فکرکنم جواب خودراگرفتم...
نظرات کاربران