در حال بارگذاری ...

در این فیلم قسمتی از سخنان آیت الله سید صادق شیرازی که به توجیه دشنام گویی می پردازند نقد می شود.

در این فیلم قسمتی از سخنان آیت الله سید صادق شیرازی که به توجیه دشنام گویی می پردازند نقد می شود. در رد این سخنان مطالبی از کتابهای برادر ایشان آیت الله سید محمد شیرازی نقل می شود. همچنین سخنانی از سایر مراجع تقلید همچون مرحوم آیت الله بهجت, آیت الله جوادی آملی و... دراین باره پخش می شود. نمایش گفتمانی که آیت الله سید صادق شیرازی به تبلیغ آن می پردازد نیز قسمتی از این مستند است.

لینک دانلود
نظرات کاربران