در حال بارگذاری ...

ابوایوب انصاری(صحابی) در محاصره قسطنطنیه وصیت کرد که من را پای همین دیوارها دفن کنید.{بالاخره} یک فرصتی پیش آمد سلطان محمد فاتح عثمانیف قسطنطنیه را گرفت....این یکی از شکست هایی بود که کفر از دست اسلام خورد.

هدف های مقدس موجب حرکت های مقدس می شود، چیزی که در فتوحات مسلمین در صدر اسلام شاهد آن بودیم. صدر اسلامی که  با دغدغه مبارزه با شرک و گسترش اسلام و بالا بردن پرچم توحید دست به دست یکدیگر داده و به جهاد پرداختند. جهادی که حاصلش فتوحاتی بود هم چون قسطنطنیه، واین جهاد به بار نمی نشست مگر با یکدستی، برادری وهمدلی. چیزی که الان در میان مسلمین شاهدش نیستم.  چرا که انگار هدف مسلمین دیگر بالا بردن پرچم توحید و گسترش اسلام نیست و غافل شده اند از همدلی هایی که موجب به بار نشستن فتوحات بزرگ است و ناشیانه چشم بر اعمال کسانی بسته اند  که هیزم برای آتش تفرقه فراهم میکنند. تفرقه ای که امروز حاصلش سلطه غرب  متوحش و  در راس آن آمریکا  بر سرزمین های اسلامی است. و این سلطه ی  ننگین برای  جوامع مسلمین خرابی  خانه ها، یتیمی کودکان، جاری شدن خون مظلومان را به ارمغان آورده است. به امید یکدستی مسلمین جهان برای فریاد زدن بر سر ظالم  و بالا بردن پرچم توحید.

*مقام معظم رهبری
یک روز مسلمان ها رفتند قسطنطنیه را از دست رومی ها گرفتند. همین استانبول کنونی، قسطنطنیه بود و پایتخت امپراطوری روم شرقی- که از پیش از اسلام امپیراطوری مقتدر بود. سال های متمادی مسلمان ها می خواستند آن را بگیرند نمی توانستند ابوایوب انصاری(صحابی) در محاصره قسطنطنیه وصیت کرد که من را پای همین دیوارها دفن کنید.{بالاخره} یک فرصتی پیش آمد سلطان محمد فاتح عثمانی، قسطنطنیه را گرفت....این یکی از شکست هایی بود که کفر از دست اسلام خورد.

1377/4/9

 

 

 
نظرات کاربران