در حال بارگذاری ...

جامعه ایمانی مشعر برگزار می‌کند:
فراخوان دومین کنگره‌ مجازی شعر وحدت اسلامی (ویژه‌ی شعر کلاسیک)
اهداف:

گسترش اندیشه‌ی قرآنی وحدت اسلامی با بهره‌گیری از ابزار کارآمد هنر و ادبیات

جامه‌ی عمل پوشاندن به منویات امام امت و رهبر معظم انقلاب و علمای اعلام در عرصه‌ی وحدت اسلامی

زمینه‌سازی برای رشد و تعامل شاعران جوان جهان اسلام و تولید آثار فاخر در مقوله‌ی برادری دینی

جذب استعدادهای پنهان در عرصه ی ادبیات دینی

موضوعات و محورها:

وحدت اسلامی و قرآن کریم

وحدت اسلامی و اندیشه های والای امام راحل و مقام معظم رهبری

وحدت اسلامی و اندیشه ی تقریب مذاهب اسلامی و بنیانگذاران آن

وحدت اسلامی و مبارزه با اندیشه های تکفیری و تفرقه افکن

وحدت اسلامی و وظایف مسلمانان در عرصه ی برادری دینی

وحدت اسلامی و پرهیز از سبّ و اهانت به مقدسات دیگر مذاهب

وحدت اسلامی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفرقه
جوایز:

هفت نفر اول هر کدام دو میلیون تومان

هفت نفر دوم هر کدام یک میلیون تومان
ویژگی آثار:
آثاری که در نخستین کنگره‌ی مجازی شعر وحدت اسلامی به دبیرخانه ارسال شده‌اند چه اشعار برگزیده و چه غیربرگزیده به طور خودکار از سامانه حذف خواهند شد، ولو به صورت تغییر یافته.
تنها اشعار کلاسیک به داوری راه پیدا خواهند کرد و اشعار در قالب‌های آزاد داوری نخواهند شد.
در اشعار ارسالی باید روح کلی موضوع (وحدت اسلامی) حاکم باشد و انطباق بخشی از شعر با موضوع  کفایت نمی‌کند.
تلمیحات قرآنی و روایی و بهره گیری از اندیشه های عالمان دینی که مرتبط به موضوع وحدت اسلامی باشد دارای امتیاز ویژه خواهد بود.
نحوه ارسال آثار:

ثبت اثر در سامانه‌ی کنگره‌های مجازی:

Poemcongress.ir
مهلت ارسال آثار:

تا پایان سه‌شنبه ۱۶ آذر
طبق روال کنگره های مجازی مهلت دریافت آثار قابل تمدید نیست.
به منظور بهره گیری بیشتر شاعران، به مرور گزیده ای از مباحث مرتبط با وحدت اسلامی در پایگاه اطلاع رسانی کنگره درج خواهد شد.
تمام اخبار مرتبط با کنگره و بیانیه های دبیرخانه‌ی اجرایی و علمی و اعلام نتایج در پایگاه اطلاع رسانی کنگره منتشر خواهد شد.
دبیرخانه‌ی علمی آمادگی این را دارد که در صورت تمایل و درخواست کاربران، اشعار ارسالی آنها را تا دو هفته قبل از پایان مهلت ارسال، به صورت مکتوب نقد کند و برای شاعر ارسال نماید.

منبع :دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی

 
نظرات کاربران