در حال بارگذاری ...

اکنون بنگرید که تربیت صحیح و امانت علمی «صاحب الغدیر» چه کرده است. وی به هنگام چاپ « الغدیر» دستور می دهد دو نوع کلیشه بسازند: یکی از روی همان کلیشه مطبوعات مصر و دیگر کشور های پیرو این سبک، و یکی کلیشه ای بر اساس عمل شیعه، بدین شکل صلی الله علیه وآله و سلم، تا هر جا از ماخذ سنی نقل می کند ...آن کلیشه را بگذارند و هر جا جز آن است این کلیشه را

می دانیم که در میان براداران اهل سنت رسم است که پس از نام پیامبر اکرم«ص»، صیغه «درود»ی را که ذکر می کنند بیشتر چنین است :«صلّی اللهُ عَلیهِ و سَلَّم» ، یعنی «و آله» را نمی آورند. و بر همین مبنا در مطبوعات کشور های عربی کلیشه ای ساخته شده است بدین شکل صلی الله علیه و سلم.

بر عکس آنان ، عالمان و مؤلفان شیعه اند که به پیروی از قرآن کریم و دستور خود پیامبر «ص» - که ذکر خواهیم کرد- «وآله» را نیز می آورند ، و میان محمد وآل محمد جدایی نمی افکنند، و دستورات قرآن و سنت را پشت گوش نمی اندازند.

 


اکنون بنگرید که تربیت صحیح و امانت علمی «صاحب الغدیر» چه کرده است. وی به هنگام چاپ « الغدیر» دستور می دهد دو نوع کلیشه بسازند: یکی از روی همان کلیشه مطبوعات مصر و دیگر کشور های پیرو این سبک، و یکی کلیشه ای بر اساس عمل شیعه، بدین شکل صلی الله علیه وآله و سلم، تا هر جا از ماخذ سنی نقل می کند – و صیغه درود در آن مآخذ آن گونه آمده است – آن کلیشه را بگذارند و هر جا جز آن است این کلیشه را، و در مواردی که بر خلاف یا بر عکس این شده است از اشتباه حروف چینان و غلط چاپی است.

و این امانت در نقل، و فضیلت در تألیف، و وجدان بیدار علمی است که همه را شیفته ساخته است و این است نتیجه تربیت امام جعفر صادق «ع» ؛ و این است که شیخ محمد سعید دحدوح حلبی – عالم سنی حلب -  می گوید :«آل محمد «ص» شما علمای شیعه را چه نیکو تربیت کرده اند».

 


اکنون می خواهم، در باب همین مسئله چگونگی «صلوات فرستادن » و حکم شرع درآن باب ، سخنی مطرح کنم.
در کتاب «الفقه علی المذاهب الربعه »، تألیف فقیه محقق، شیخ عبد الرحمان جزایری – چاپ مصر- که کتاب فقهی معتبر و علمی اهل سنت است، چنین آمده است :
«از جمله سنن نماز، صلوات فرستادن است بر پیامبر، در تشهد اخیر،  و افضل انواع آن این است که بگوید : أَللّهُمَّ صَلِّ علی محمدٍ و علی آلِ محمّد... و این درود، در مذهب مالکی و حنفی سنت(مستحب) است، ودر مذهب شافعی و حنبلی فرض است.»

و «فرض»، بنابر تعریف مؤلف همین کتاب ، به معنای «رکن» است، یعنی که بدون آن نماز درست نیست. وفرائض الصلاة، یعنی اجزایی که نماز جز با آن ها نماز درست نیست. پس در هر چهار مذهب اهل سنت ، صلوات فرستادن بر پبامبر وآلش، یا فرض (واجب) است یا سنت(مستحب)

 

منبع: کتاب «نان و کتاب» اثر علامه محمدرضا حکیمی
نظرات کاربران