در حال بارگذاری ...

مراسم «حج» نماد توحید و یگانگی حقتعالی است....اما حجی که امروز، آل سعود مروج و متولی آن است، دچار «شرک عملی» است و با فلسفه ارسال قرآن و پیامبر اکرم(ص) نسبتی ندارد..از همین روست که حرکت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام... نمادی از جمع میان توحید نظری و عملی یا به عبارتی توحید همراه با نفی طاغوت است

خداوند در قرآن تصریح می فرماید که فلسفه ارسال رسل آن بوده است که: «ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت» یعنی خداوند را بپرست و از طاغوت بپرهیز!

مراسم «حج» نماد توحید و یگانگی حقتعالی است. حضور همه انسانها با لباسی سفید بر گرد نقطه ای متمرکز و اعمال و مناسکی واحد، همه و همه ظهوراتی از این مفهوم یعنی توحید می باشند که بروزی شدید در مراسم معنوی حج دارند.
اما حجی که امروز، آل سعود مروج و متولی آن است، دچار «شرک عملی» است و با فلسفه ارسال قرآن و پیامبر اکرم(ص) نسبتی ندارد چرا که توحید بدون نفی طاغوت و همراه با ذلت و سرسپردگی در مقابل کفار و مستکبران عالم است و در واقع قرآن صامت و پاره پاره را قبول دارد!

از همین روست که حرکت نمادین سبط النبی (ص)، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در حرکت از مدینه به مکه و از آنجا به سوی کربلا، نمادی از جمع میان توحید نظری و عملی یا به عبارتی توحید همراه با نفی طاغوت است و از اینجاست که حسین علیه السلام الگوی آزادی خواهان موحد عالم است که حاضرند بر پای عقیده خویش در عمل نیز بایستند و هزینه این ایستادن را نیز بپردازند.

لذا جا دارد که بگوییم مراسم «اربعین»، مکمل و به سرانجام رساننده، رسالت توحیدی آزادمران و موحدان حقیقی است و اتفاقا اجتناب از طاغوت بعد از ایمان به یگانگی او زیباست والا جریانات کمونیستی عالم نیز ادعای مبارزه با ظلم و نابرابری را دارند ولی از معنویت و زندگی انسانی به دور هستند!

کربلایی که در آن به سوی مکه نماز می خوانی و اشک می ریزی، نابودگر ظلم طاغیان و آزادکننده بردگان دنیای مادی از همه وابستگی هاست و وای به حال کسانی که هدف این مسیر کربلایی را فراموش می کنند و روح توحیدی و ظلم ستیزانه آنرا نیز از یاد می برند!

اربعین، باید محمل حضور همه آزادگان جهان باشد. این مهم جز با تغییر نگاه به سمت آرمان حقیقی کربلا که همانا حاکمیت توحید و عدالت در سراسر جهان بوده است میسور نیست. نباید گذاشت انحرافات فکری و عملی به این رویداد مهم در عصر آخرالزمان ضربه وارد کند.

 
نظرات کاربران