در حال بارگذاری ...

خشونت در همه ی آیین های مینوی و زمینی، پدیده ای مردود، منفور و مطرود است، لیک هنگامی که تاریخ فرقه های مذهبی را وامی کاویم، آن را آکنده از جنگ و خون ریزی و خشونت می یابیم. به ویژه در دورانی که ما در آن به سر می بریم

* شیخ حسین احمد الخشن، ترجمه موسی دانش

 

ناشر: آستان قدس رضوی

 

خشونت در همه ی آیین های مینوی و زمینی، پدیده ای مردود، منفور و مطرود است، لیک هنگامی که تاریخ فرقه های مذهبی را وامی کاویم، آن را آکنده از جنگ و خون ریزی و خشونت می یابیم. به ویژه در دورانی که ما در آن به سر می بریم؛ که با پدید آمدن گروهی خشونت طلب و تکفیری در میان مسلمانان هر روز شاهد ترور های وحشیانه و عملیات انتحاری و به خاک و خون کشاندن زنان و مردان، جوانان و حتی کودکان بی گناه مسلمان هستیم. در اینجا این پرسش رخ می نماید: آیا آیین اسلام طرفدار صلح و هم زیستی مسالمت آمیز است؟ این گونه خشونت ها و عملیات انتحاری را که با هدف برادر کشی انجام می شود، تایید می کند؟ آیا یک مسلمان حق دارد که به سادگی و با تکیه بر بافته ها و ساخته های ذهنی خود، برادر مسلمانش را تکفیر و به کشتن او اقدام کند؟

 

 

کتابی که فراروی شماست نوشته ی اندیشمند و پژوهشگر لبنانی شیخ حسین احمد الخشن است که به این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، مستدل و عالمانه پاسخ می دهد. برای دریافت پاسخ این قبیل پرسش ها و آشنایی با موضع اسلام ناب در برابر خشونت ها، مطالعه این کتب ارزشمند سودمند خواهد بود. گفتنی است این کتاب توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی ترجمه و به چاپ رسیده است.

 

 
نظرات کاربران