در حال بارگذاری ...

جریان های تکفیری هر روز جان جمعی از مسلمانان را می گیرند...در اثر حاضر، تکفیر و ریشه و پیشینه ی آن و آثار ناگواری که در گذشته و حال با انگیزه های مختلف داشته واکاوی و راه حل هایی برای جلوگیری از آن، ارائه شده است.

نویسنده: علی اکبر ذاکری

 

جریان های تکفیری هر روز جان جمعی از مسلمانان را می گیرند و مردم را به شدت دچار وحشت و ناامنی کرده اند. عملکرد درد منشانه آنان پرسش هایی را در خصوص مرام و مسلک شان برانگیخته است. از همین رو در اثر حاضر، تکفیر و ریشه و پیشینه ی آن و آثار ناگواری که در گذشته و حال با انگیزه های مختلف داشته واکاوی و راه حل هایی برای جلوگیری از آن، ارائه شده است.

 

 

همچنین کتاب پیش رو، سب و لعن را که دست آویزی برای تکفیر و قتل است مورد پژوهش قرار داده است و بر حفظ خون مسلمانان و احترام به مقدسات پیروان مذاهب مختلف تاکید کرده است. سیره معصومان در وحدت و همکاری با اهل سنت و نماز با آنان برای حفظ اسلام، تعامل علمای جهان اسلام در زمینه های فرهنگی و آموزشی و اجازه ی نقل حدیث و کتاب از همدیگر، موضوعات دیگری است که به آن پرداخته است.

 

این کتاب دارای 5 فصل می باشد که عبارتند از:

 

1- تکفیر در جهان اسلام

 

2- سب ولعن در قرآن

 

3- سیره ی امامان شیعه در باره ی وحدت مسلمانان

 

4- تعامل عالمان اهل سنت وشیعه با یکدیگر

 

5- تعامل شهیدین با علمای عامه

 

گفتنی است این کتاب توسط بوستان کتاب به چاپ رسیده است.

 

 
نظرات کاربران