در حال بارگذاری ...

پس از چند روز اقامه ی نماز که عمدتا شیعیان لبنانی در آن شرکت می کردند، روز جمعه فرا رسید و بنده اعلام آمادگی کردم تا نماز جمعه را نیز برگزار نماییم لیکن شیعیان گفتند این خلاف توافق ما با اهل سنت هست!؟ زیرا آنان در نماز جمعه ما شرکت می کنند

* حسن بسطامی

 

در ضمن مسافرتم به برزیل هنگامی که به ایالت کوریتیبا رسیدم (کوریچیبا نیز گفته می شود.) جناب آقای ابراهیمی امام جماعت تنها مسجد شهر به نام مسجد علی بن ابیطالب(ع) از حضورم خیلی اظهار خرسندی کرد. ایشان که قصد داشت چند روزی به سائوپائولو برود از بنده خواست تا طی این مدت اقامه ی نماز جماعت مسجد را عهده دار شوم.

 

از آنجا که سفر بنده جنبه ی کارشناسی داشت لذا فرصت را مغتنم یافتم تا با روحیات و برنامه های زندگی مسلمانان و شیعیان از نزدیک آشنا شوم. پس از چند روز اقامه ی نماز که عمدتا شیعیان لبنانی در آن شرکت می کردند، روز جمعه فرا رسید و بنده اعلام آمادگی کردم تا نماز جمعه را نیز برگزار نماییم. لیکن شیعیان گفتند این خلاف توافق ما با اهل سنت هست!؟ زیرا آنان در نماز جمعه ما شرکت می کنند و باهم توافق کرده ایم در ایامی که امام جمعه ی شیعه حضور ندارد، روحانی سنی نماز جمعه را اقامه نماید!

گرچه بنده از امام جمعه شدن محروم شده بودم! ولی عمیقا در دل خوشحال بودم که چنین توافقی میان شیعه و سنی باعث شده است تا مسلمانان روز های جمعه کنار یکدیگر جمع شده و یک صدا به عبادت پروردگار عالم بپردازند.

 

ناگفته نماند که فردای این روز در معیت یکی از مومنین شهر و با ماشین وی به یکی از شهرستان های اطراف رفتیم. مسیرمان گذر از یک اتوبانی بود مانند اتوبان تهران – قم و تقریبا به همین میزان فاصله. حدود نیم ساعتی از مسیر را طی کرده بودیم که ایشان کنار جاده نزد ساختمانی توقف کرد. پس از پیاده شدن از ماشین داخل آن ساختمان شدیم و من دریافتم که در آنجا یک فلاکس بزرگ سی چهل لیتری گذاشته بودند و قهوه ی مجانی در اختیار رانندگان می گذاشتند. حاجی توضیح داد که این کار گرچه هزینه ای برای شهرداری ها دارد اما به میزان قابل توجهی از آمار تصادفات جاده ای کاسته است!

 

منبع: کتاب «آنسوی خاطرات – 250 خاطره از سفر به 25 کشور جهان»
نظرات کاربران