در حال بارگذاری ...

اگر انقلاب اسلامی آمده است که اسلام حاکم باشد و اسلام آمده است تا انسان و انسانیت(بدون توجه به قوم و مذهب) کمال یابد پس انقلاب آمده است تا انسان و انسانیت کمال یابد و این انقلاب دیگر نباید رنگ مذهب و قوم بگیرد و اگر این رنگ را به خود گرفت که گویا گرفته است هدف انقلاب درست محقق نشده است.

 سجاد اسلامیان

 

دو روزی توفیق داشتم در کاروان سرزمین برادری در گلستان حاضر باشم از دغدغه های اهل سنت بشنوم و محرومیت ها را ببینم. مساله کمبود تخت های بیمارستانی؛ مساله توجه و آموزش زبان ترکمنی؛ مشکلات روستاییان و... و مهمتر از همه عدم اجرای وعده های دولتی به خانواده شهدای منا که در این استان همه اهل سنت هستند، از جمله مشکلات بود.

در این مسیر وقتی شنیدم برخی اهل تسنن به شیعه کینه دارند؛ وقتی شنیدم فردی از خانواده شهدا می گوید من چه گناهی کردم که ترکمن و سنی هستم یا وقتی شنیدم گفته می شود اهل سنت تقیه عملی در برابر ما دارند مسلما یک جای کار لنگ می زند. و اگر انقلاب اسلامی آمده است که اسلام حاکم باشد و اسلام آمده است تا انسان و انسانیت(بدون توجه به قوم و مذهب) کمال یابد پس انقلاب آمده است تا انسان و انسانیت کمال یابد و این انقلاب دیگر نباید رنگ مذهب و قوم بگیرد و اگر این رنگ را به خود گرفت که گویا گرفته است هدف انقلاب درست محقق نشده است.

حال اگر انقلابی هستیم باید بدانیم که خدمت به اهل سنت و قوم ترکمن هم امر اسلامی است هم امر انقلابی و هم امر انسانی و این سه با هم تساوی و چه بسا با هم تساوق دارند. چه اینکه خدمت به این مناطق دیگر معنای صرف خدمت ندارد بلکه معانی استراتژیک دارد و اینجاست که خدمت راه حل وحدت است.

پی نوشت:

این مشکلات شاید هر جای دیگر باشد؛ اثبات شی نفی ما عدا نمی کند؛ ضرورت خدمت به این مردم ضرورت خدمت به دیگران را نفی نمی کند.
نظرات کاربران