در حال بارگذاری ...

امام جمعه نقده با تاکید بر این که محبت اهل بیت پیامبر(ص) یک واجب الهی و سنت نبوی و قرآنی است، تصریح کرد: محبت به اهل بیت (ع) قبل از این که یک سنت نبوی باشد، اصلی است که خداوند نسبت به آن به مسلمانان دستور داده است

ماموستا ابراهیم سرخابی، امام جمعه نقده اظهار داشت: ما وظایف سنگینی در برابر تلاش های مجاهدان در تاریخ اسلام داریم و باید مجاهدانه در برابر ایجاد انحرافات در دین ایستادگی کنیم.

وی با تأکید بر این که نباید در مقابل تحریفات با گرایش های حزبی برخورد کرد، با اشاره به ایثار مدافعان حرم، گفت: شهدای سوریه و عراق به خاطر سلامت اسلام، جان خود را فدا می کنند.

امام جمعه نقده با تاکید بر این که محبت اهل بیت پیامبر(ص) یک واجب الهی و سنت نبوی و قرآنی است، تصریح کرد: محبت به اهل بیت (ع) قبل از این که یک سنت نبوی باشد، اصلی است که خداوند نسبت به آن به مسلمانان دستور داده است.

وی با تأکید بر این که امروز محبت به اهل بیت(ع) در سطوح مختلفی در میان مسلمانان دیده می شود، گفت: تبعیت از اهل بیت پیامبر، پیروی از خداوند متعال است.

ماموستا سرخابی افزود: محبتی به اهل بیت(ع) مورد قبول است که منجر به تمسک و پیروی از ایشان شود.

امام جمعه نقده با اشاره به اقدامات و تدابیر امام رضا (ع) در زمان ولیعهدی، اظهار کرد: تأثیر تدابیر ایشان هم اکنون نیز در جامعه اسلامی قابل مشاهده است.

امام جمعه نقده با اشاره به نهضت حسینی اظهار کرد: یکی از مهم ترین فلسفه های قیام امام حسین (ع)، اثبات برابری انسان ها با یکدیگر بود که در دوران امامت امام رضا(ع) نیز این اصل مشاهده می شود.

 

منبع: خبرگزاری حوزه
نظرات کاربران