در حال بارگذاری ...

عجیب است ایشان مدتی مورد لعن برخی شیعیان قرار گرفته بود ودر برنامه های ایام عاشورا در کربلا و جاهای دیگر، دستجات شیعیان از او تبری میکردند: «آه من العاملی فتواه...»

آیه الله العظمی شبیری زنجانی

 

...من ایشان را زیارت نکردم ولی زمانش را درک کردم. مرحوم امین در دمشق شام بودند.

مرحوم والد ما ایشان را درک کرده بود و دو مطلب از وی نقل کرد:

۱.میفرمود: سید محسن امین زمان مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم به شهر قم آمد و من از ایشان دیدن کردم. او هم برای بازدید به منزل ما آمد. تا وارد شد رفت سراغ کتابهایم که یکی از آنها کتاب اقیانوس بود که به زبان ترکی و سه جلد قطور و خیلی ضخیم است. مرحوم امین خیلی با جلالت و با شخصیت بود ولی به سبب عشق به کتاب تا وارد شد رفت سراغ همین کتابها، برداشت و دید ترکی است و به دردش نمیخورد.

۲. همچنین میفرمود: من در شام خدمتش رفتم و خواستم در منزلش نماز بخوانم. فوری جبّه ای را که به تن خودش بود درآورد و زیر پای ما انداخت. مرحوم والد میفرمود که من نفهمیدم ادب اقتضا میکرد که این را من رد کنم یاقبول کنم و نماز بخوانم، ولی با تردید نماز خواندم. به هرحال مردی فوق العاده و خیلی معنون و محترم بود.

علت لعن شدن سید محسن

عجیب است ایشان مدتی مورد لعن برخی شیعیان قرار گرفته بود ودر برنامه های ایام عاشورا در کربلا و جاهای دیگر، دستجات شیعیان از او تبری میکردند: «آه من العاملی فتواه...»

سوال: علت لعن، نهی وی از قمه زنی بود؟

جواب: بله ایشان در شام گرفتار فرانسوی ها بود. آنها آنجا را اشغال کرده بودند و این قمه زدن در نظر آنها خیلی اسلام را موهون نشان میداد! عرا قیها نمیتوانستند فرض کنند که شرایط آ سید محسن با شرایط آنها فرق میکند. اگر ایشان در عراق بود، این کار را نمی کرد و آنها هم اگر در آنجا بودند قمه زدن را ترویج نمیکردند.

در آن موقع آقایان نجف از فتوای ایشان نه تنها حمایت نکردند بلکه مخالفت کردند! تنهاذکسی که مخالفت نکرد آقای آسید ابولحسن(اصفهانی) بود.

از آقای فخّام شنیدم در اثر همان عدم مخالفت اهالی بصره از تقلید آسید ابولحسن به آقای نائینی عدول کرده بودند!

 

برگرفته از کتاب؛ جرعه ای از دریا، ج۱،ص۵۶۴
نظرات کاربران