در حال بارگذاری ...

آمریکایی ها قبل از تحولات بیداری اسلامی، مهمترین خطر منطقه را اسلام سیاسی معرفی می کردند و منظورشان ایران و اخوان المسلمین بود. حالا دولتهای قطر و ترکیه که گرایشات اخوانی دارند ایران را بیش از سعودی به خود نزدیک می بینند.

علیرضا کمیلی

 

از یک فلسطینی که تازه از قطر آمده بود درباره وضعیت فعلی قطر پرسیدم. گفت تحریم کشورهای عربی در ابتدا برای کشور کوچکی مثل قطر، مشکلاتی ایجاد کرد ولی وقتی ترکیه و ایران اعلام حمایت کردند و کالاهای شان را به قطر فرستادند اوضاع کاملا عادی شد و احساس خلا وجود ندارد. وی می گفت پشت این دشمنی شفاف با اسلام سیاسی، امارات است.

آنها که ساده اندیشانه یا متعمدانه! به دنبال تحلیل دو قطبی از منطقه بودند حالا باید مورد مواخذه قرار بگیرند تا اقلا دیگر بعنوان تحلیلگران رسمی(!) مورد ارجاع نباشند. امروز بیش از همیشه صحنه منطقه شفاف است و بر همه واضح گشته که درگیری حقیقی نه بین شیعه و سنی و نه بین ایران و دول عربی که بین اسلام سیاسی با اسلام آمریکایی است.

آمریکایی ها قبل از تحولات بیداری اسلامی، مهمترین خطر منطقه را اسلام سیاسی معرفی می کردند و منظورشان ایران و اخوان المسلمین بود. حالا دولتهای قطر و ترکیه که گرایشات اخوانی دارند -با وجود تعامل متسامحانه با آمریکا که مورد اعتراض بدنه ناب اخوانی نیز هست- ایران را بیش از سعودی به خود نزدیک می بینند و صراحت وقیحانه سعودی در اعلام حماس و اخوان بعنوان تروریست، اوضاع را برای همه شفاف تر کرده است.

باشد که نگاه تمدنی امام بار دیگر بر تحلیل برخی سیاسیون بومی! غلبه کند و ملاک دوری و نزدیکی با جریانات منطقه ای را هدف مشترک تحقق تمدن اسلامی و بازیابی مجدد قدرت مسلمین ببینیم نه مسائل سیاسی زودگذر یا اختلافات طبیعی فرعی.

 
نظرات کاربران